09 jul 2020

Anar al contingut

Judici a l'exjugador del Reial Madrid

Cristiano Ronaldo acudirà aquest dimarts a l'Audiència de Madrid per ratificar el pacte amb Hisenda

El futbolista accepta dos anys de presó sense ingrés a la presó i el pagament d'una multa de 19 milions d'euros

El Periódico / Agencias

Cristiano Ronaldo acudirà aquest dimarts a l'Audiència de Madrid per ratificar el pacte amb Hisenda

MARCO BERTORELLO

El futbolista portuguès Cristiano Ronaldo acudirà aquest dimarts a l’Audiència Provincial de Madrid a ratificar el pacte al qual va arribar amb Hisenda per concloure l’acusació de la fiscalia per defraudar 14,7 milions d’euros entre els exercicis fiscals del 2011 i el 2014, han informat fonts jurídiques.

Davant dels magistrats que componen la secció 17, l’exdavanter del Reial Madrid haurà de reconèixer els delictes fiscals de què l’acusa la fiscalia.

Ho farà a canvi de dos anys de presó sense ingrés a la presó i el pagament d’una multa de gairebé 19 milions d’euros, que ja ha sigut liquidada.

La defensa del davanter de la Juventus ha sol·licitat a l’Audiència de Madrid que li permeti accedir-hi pel garatge per evitar els mitjans, però previsiblement l’hi denegaran, segons han assenyalat fonts jurídiques. També va demanar sense èxit que el seu client declarés per videoconferència, ja que viu a la ciutat italiana de Torí. Per això, el jugador anirà personalment a aquesta seu judicial acompanyat pels seus advocats.

Per validar l’acord, Ronaldo haurà d’admetre que es va aprofitar d’"una estructura societària creada el 2010 per ocultar al fisc les rendes generades a Espanya pels drets d’imatge", fets dels quals l’acusa la fiscalia. L’acord amb l’Agència Tributària es va forjar l’estiu passat i es donaven per conclosos tots els seus problemes fiscals, tant per la via penal com per l’administrativa.

Delictes fiscals

En el seu escrit d’acusació, el fiscal sol·licita 23 mesos de presó a Ronaldo per la comissió de quatre delictes contra la Hisenda Pública relatius a l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) durant els exercicis fiscals que van de l’any 2011 a l’any 2014.

Segons el fiscal, el futbolista va ocasionar un perjudici a la Hisenda Pública de 5.717.174 euros. D’aquesta quantitat, el 13 de juliol passat l’acusat havia ingressat a l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT) 5.698.411,70 euros i un milió més (1.090.632,41 euros) per pagar els interessos de demora generats fins aquell dia, amb la qual cosa el deute penal, per la fiscalia, ha quedat satisfet.

Segons la fiscalia, Cristiano Ronaldo va subscriure un contracte de treball amb el Reial Madrid el 21 de juny del 2009, motiu pel qual va traslladar tres setmanes després la seva residència a Espanya (6 de juliol del 2009) i va fixar el seu domicili a Pozuelo de Alarcón.

Així, des de l’1 de gener del 2010 el jugador va adquirir la condició de resident fiscal a Espanya, i va optar expressament l’11 de novembre del 2011 pel règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats al territori espanyol, en virtut del qual únicament estan gravades a Espanya les rendes obtingudes en territori espanyol, per les quals es tributa al tipus del 24% en l’exercici 2011, i al tipus del 24,75% en els exercicis del 2012 al 2014.

L’escrit d’acusació assenyala que el 12 de desembre del 2008, després de confirmar el Reial Madrid a l’acusat les condicions fixades i "amb la intenció d’obtenir un benefici fiscal il·lícit quan arribés a Espanya", va simular cedir la totalitat dels seus drets d’imatge a la societat Tollin Associates LTD, domiciliada a les illes Verges britàniques, territori que és considerat com un paradís fiscal, de la qual era soci únic.

D’aquesta manera, mitjançant contracte privat firmat el 20 de desembre del 2008, en virtut del qual cedia la totalitat dels drets d’imatge a la societat, es va establir com a contraprestació el pagament de tots els ingressos percebuts per la societat després de deduir-ne 20.000 euros i les despeses en què hagués incorregut per la presumpta gestió dels drets d’imatge.

Per la seva part, Tolllin Associates LTD, mitjançant un contracte privat del 30 de desembre del 2008, va cedir l’explotació dels drets d’imatge de l’acusat a la societat Multisport & Image Management LTD, domiciliada a Irlanda, i “aquesta va ser la que efectivament es va dedicar a la gestió i explotació dels drets d’imatge de l’acusat", sense que Tollin Associates LTD desenvolupés cap acció amb la finalitat d’aquesta explotació.

D’aquesta forma es feia "completament innecessària" la cessió dels seus drets a aquesta última empresa i "només tenia com a finalitat la interposició d’una pantalla per ocultar a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària d’Espanya la totalitat dels ingressos obtinguts per l’acusat per l’explotació de la seva imatge".

Segons el contracte subscrit, el desembre del 2014 el jugador percebia de Tollin Associates LTD la contraprestació pactada pels rendiments obtinguts entre el 2011 i el 2014 , "de manera que es van realitzar pagaments des de la societat a l’obligat tributari en les dates 24, 29 i 30 de desembre del 2014 per un import total de 78.688.812,96 euros, quantitats, totes, generades durant els esmentats exercicis com a conseqüència de l’explotació dels drets d’imatge de l’acusat i no incloses en les seves declaracions tributàries dels exercicis corresponents".

La fiscalia remarca que "amb la intenció d’obtenir un benefici fiscal il·lícit" l’acusat va voler donar una "aparença de realitat" a l’estructura simulada i que malgrat tenir coneixement de la seva obligació de declarar la totalitat de les rendes en els respectius períodes en què s’haguessin generat a Espanya, "va presentar la seva declaració de l’impost sobre la renda de les persones físiques únicament a l’exercici 2014".

I ho va fer "consignant unes rendes de font espanyola originades entre els exercicis 2011 i 2014 d’11.534.917,06 euros, quan les rendes veritablement obtingudes de font espanyola van ser de 4.727.065,47 euros el 2011, de 5.449.323,09 euros el 2012, de 10.761.581,33 euros el 2013 i de 13.879.804,57 euros el 2014".

Així mateix, en aquesta declaració Cristiano Ronaldo, "amb la mateixa intenció", va qualificar els rendiments obtinguts com a conseqüència del "simulat" contracte de cessió de drets d’imatge amb Tollin Associates LTD com a rendiments del capital mobiliari i no com a rendiments derivats d’activitats econòmiques, "amb la finalitat d’evitar indegudament la qualificació com a rendes obtingudes de font espanyola de part dels ingressos obtinguts al nostre país".

Aquesta circumstància li va permetre disminuir "considerablement" la base imposable a declarar, "tenint en compte que els punts de connexió establerts per la llei d’IRNR, en l’article 13, són inferiors als previstos en el cas de qualificar aquests beneficis com a renda d’activitats econòmiques".

Drets d’imatge

El Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Pozuelo de Alarcón va instruir la causa per un presumpte delicte contra la Hisenda Pública, davant de la possible existència d’una infracció penal prevista i penada als articles 305 i 305 bis del Codi Penal.

La fiscalia, en la seva denúncia, remarca que el denunciat es va aprofitar d’una estructura societària creada el 2010 per ocultar al fisc les rendes generades a Espanya pels drets d’imatge, una cosa que suposa un incompliment "voluntari" i "conscient" de les seves obligacions fiscals a Espanya.