Contingut d'usuari Aquest contingut ha estat redactat per un usuari d'El Periódico i revisat, abans de publicar-se, per la redacció d'El Periódico.

Rèplica municipal: "Tot l’arbrat de Barcelona es revisa, com a mínim, un cop cada dos anys"

Rèplica municipal: "Tot l’arbrat de Barcelona es revisa, com a mínim, un cop cada dos anys"

Ajuntament de Barcelona

Per a l’Institut Municipal de Parcs i Jardins és cabdal el bon manteniment dels espais verds i elements vegetals de la ciutat, per tal que estiguin en les millors condicions per desenvolupar el seu paper en la construcció d’una ciutat més saludable que ha d’ajudar-nos a fer front al canvi climàtic.

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

Una de les tasques que porta a terme el personal de l’Institut com a encarregat dels parcs i jardins i de tota la infraestructura verda que hi ha a la ciutat de Barcelona és la revisió i retirada, si s’escau, de qualsevol element amb la voluntat de minimitzar qualsevol risc que pugui haver-hi per a la ciutadania.

En el cas que ens comenta el ciutadà Josep María Bergadà de l’exemplar del carrer de Riera Alta, us informem que la seva petició va entrar al sistema municipal de gestió de queixes i suggeriments i va ser derivada a la Central de Serveis Municipals el dijous dia 9 de maig a les 20. 33 hores (no el dia 8, com indica el ciutadà a la seva carta). L’endemà al matí, divendres dia 10 de maig, l’arbre va ser revisat a peu de carrer per la brigada de territori, observant-ne una inclinació. Tanmateix, no es van detectar defectes externs que indiquessin risc de caiguda, ni un aixecament del paviment de la vorera ni tampoc altres moviments en l’arbre.

És per aquest motiu, doncs, que no es va apreciar una urgència imminent per actuar. No obstant, aquell mateix dia es va passar la incidència als tècnics del Pla de Risc de l’Arbrat, a qui es va demanar una avaluació a fons de la seva inclinació. Malauradament, abans que es dugués a terme aquesta avaluació, el diumenge 12 de maig l’arbre va caure. Els tècnics que van desplaçar-se 'in situ' van fer l’anàlisi de les causes de la caiguda i van determinar que l’arbre va bolcar pel trencament de les arrels. L’exemplar fou trossejat pels Bombers i dilluns a primera hora va ser retirat.

Tot l’arbrat de la ciutat de Barcelona es revisa, com a mínim, un cop cada dos anys, tal i com estableix el Pla de risc vigent. Cada exemplar d’arbre o palmera té una fitxa on hi consta un número d’identificació i totes les característiques, data de plantació, ubicació, dates de realització de podes, tractaments, plagues, revisions, etc. En aquesta revisió es realitza una inspecció visual a les parts de l’arbre o palmera, coll de l’arrel, tronc, creu i capçada per poder determinar-ne l’estat i, si cal, fer-hi alguna actuació. Les revisions del Pla de risc es realitzen de forma paral·lela a la resta d’actuacions que es realitzen a l’arbrat.

Durant l’any 2023 es van revisar 124. 345 arbres de la ciutat i aquest 2024 se’n revisaran un mínim de 121. 349. Un cop realitzada la revisió, si es detecten anomalies es programa l’actuació correctiva corresponent o la retirada de l’exemplar, i si no se’n detecten aquell exemplar es revisarà al cap de dos anys.

A banda de la revisió, es fan tasques de poda, actuacions necessàries de manteniment de l’arbrat de la ciutat per eliminar branques seques, amb risc de patir fractures o les que es dirigeixen cap a les façanes. En aquest 2024 ja s’ha actuat en més de 40.000 arbres.

Participacions delslectors

Mésdebats