Calviño, aspirant a presidenta

¿Què és i per a què serveix el BEI?

¿Què és i per a què serveix el BEI?
3
Es llegeix en minuts
El Periódico

El Govern proposarà la vicepresidenta primera i ministra d’Assumptes Econòmics, Nadia Calviño, per optar a presidir el Banc Europeu d’Inversions (BEI). L’Executiu considera que la trajectòria de Calviño l’avala per tenir les màximes opcions per reforçar la presència i influència del nostre país en els organismes internacionals. La vicepresidenta de la Comissió Europea Margrethe Vestager també opta al càrrec, igual com l’exministre italià Daniele Franco. Actualment, el president és l’alemany Werner Hoyer. Però ¿què atorga tanta importància al BEI?

Bàsicament, el BEI és considerat el braç financer de la Unió Europea, ja que la seva missió principal és concedir finançament per a projectes que contribueixin a aconseguir els objectius de la UE, tant dins com fora d’ella. Actualment és l’eina europea principalper finançar les ajudes per a Ucraïna. També és una eina fonamental en la gestió dels préstecs Next Generation. Des de la seva fundació el 1958, el Banc ha tingut set presidents, tots homes i cap d’espanyol, per la qual cosa Calviño podria convertir-se en la primera dona presidenta del BEI.

El BEI és l’únic banc que té per accionistes els estats membre de la UE. La participació de cada Estat membre en el capital del banc està en funció del seu pes econòmic a la UE (expressat en el PIB) a la seva entrada en la Unió (Espanya contribueix amb el 9,66%).

Òrgans de decisió

Amb seu a Luxemburg, el BEI compta amb tres òrgans de decisió: el Consell de governadors, el Consell d’administració i el Comitè de direcció, i un òrgan de control, el Comitè d’auditoria.

El Consell de governadors, format per ministres (generalment d’Economia) dels 27 estats membre decideix la política de crèdits, aprova els comptes anuals i decideix sobre la participació del banc en operacions de finançament fora de la Unió així com en els augments de capital, i nomena els membres principals de l’estructura del Comitè (Consell d’administració, Comitè de direcció i Comitè d’auditoria). Determina les orientacions generals del Banc Europeu d’Inversions.

El Consell d’Administració està compost per un conseller de cada país de la UE i un de la Comissió Europea. Així, el formen 28 directius. A més hi ha 19 suplents i sis experts. El Consell té la competència exclusiva per decidir sobre els préstecs, garanties i crèdits i porta el control de la gestió del BEI.

El Comitè de direcció és l’òrgan col·legial executiu i permanent; està compost per nou membres. Sota l’autoritat del president i sota control del Consell d’administració, s’encarrega de la gestió quotidiana del Banc i de preparar les decisions del Consell d’administració.

El Comitè d’auditoria és un òrgan independent, directament responsable davant el Consell de governadors, responsable de garantir la regularitat de les operacions i els llibres del Banc. Està compost per sis membres nomenats pel Consell de governadors.

Eina per minimitzar riscos

El Banc Europeu d’Inversions és l’accionista majoritari del Fons Europeu d’Inversions (FEI) i, juntament amb aquest, constitueix el Grup BEI. Dins del Pla d’Inversions per a Europa proposat per la Comissió, el Grup BEI forma part d’una estratègia més àmplia que té per objecte reparar el gran dèficit d’inversió al dispensar els inversors d’una part del risc inherent als projectes.

Els projectes habituals

El BEI facilita el finançament de projectes que busquin el desenvolupament de les regions més endarrerides; tendeixin a la modernització o reconversió d’empreses o a la creació de noves activitats que no puguin ser enterament finançades amb els mitjans existents en cadascun dels estats membre, i siguin d’interès comú a diversos estats. En el compliment de la seva missió, el Banc facilita el finançament de programes d’inversió en combinació amb accions dels fons estructurals i altres instruments financers de la Unió.

El prestamista multilateral més gran

Notícies relacionades

A la pràctica, el Banc Europeu d’Inversions s’ha convertit en el prestamista més gran i prestatari multilateral al món. Proporciona el seu finançament i experiència per a projectes d’inversió sostenibles que contribueixen als objectius de la política de la UE. El Banc concentra mes del 90% de la seva activitat a Europa, però també inverteix molt a la resta del món. En l’actualitat el BEI col·labora amb mes de 150 països de fora de la UE que es beneficien d’un 10% aproximadament de la seva activitat de préstec.

Productes que ofereix el BEI

El Banc ofereix crèdits a clients de tot tipus per recolzar el creixement i l’ocupació, i aquest suport sol contribuir a atraure altres inversors. El BEI ofereix crèdits per sobre de 25 milions d’euros directament. Per a préstecs de menor quantia, obre línies de crèdit a les institucions financeres que, al seu torn, presten els diners als creditors.