Conveni

La Generalitat i Avalis faciliten a les pimes l’accés al crèdit i l’obtenció d’ajuts europeus

El Departament d’Economia i Hisenda aportarà fins a 2 milions d'euros anuals a Avalis de Catalunya SGR per bonificar a les pimes el cost dels avals durant els primers cinc anys de vida de l’operació

El secretari general d’Economia i Hisenda, Josep Maria Vilarrúbia, i la consellera delegada d’Avalis, Anna Álvarez, durant lacte de signatura.

El secretari general d’Economia i Hisenda, Josep Maria Vilarrúbia, i la consellera delegada d’Avalis, Anna Álvarez, durant lacte de signatura. / Departament d’Economia i Hisenda

2
Es llegeix en minuts

Els beneficiaris seran pimes amb activitat a Catalunya amb una facturació anual d’entre 1 i 50 milions d’euros de tots els sectors productius o bé empreses de nova creació (les constituïdes en un període màxim de 3 anys) que tinguin projectes d’inversió de 500.000 euros o més, sempre que aportin al projecte, amb recursos propis, un mínim del 20% de la inversió.

També podran optar a aquest tipus d’avals les empreses que duguin a terme projectes a Catalunya que hagin presentat a convocatòries d’ajuts públics, l’obtenció dels quals estigui condicionada a la presentació d’avals o garanties davant l’administració pública atorgant.

Es bonificaran els avals destinats a inversions productives i de creixement empresarial, així com el circulant associat al projecte d’inversió. El circulant podrà representar, com a màxim, el 30% del total de l’aval. El termini de finançament per aquestes operacions serà de 3 o més anys, amb un màxim de 12 anys.

També són objecte de bonificació els avals que les pimes hagin de presentar com a condició per obtenir els ajuts previstos a qualsevol línia convocada per les administracions central, autonòmica o local, o bé per la UE, inclosos els avals requerits a les convocatòries derivades dels PERTE, en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. En aquest cas, el termini màxim dels avals serà el que determini l’autoritat atorgant dels ajuts.

Economia cobreix el cost de la mutualitat i bonifica les comissions necessàries per formalitzar un aval.

D’acord amb el funcionament de les societats de garantia recíproca, quan una empresa sol·licita un aval a Avalis per presentar-lo com a garantia del pagament d’un crèdit davant de tercers, ha d’ingressar un percentatge de l’import sol·licitat en concepte de subscripció de participacions socials d’Avalis (aportació que s’anomena “mutualitat”) que quedarà immobilitzat fins a la cancel·lació del préstec; ha de pagar la comissió d’obertura; i ha de satisfer una comissió d’administració i risc (CAR) per la garantia prestada per Avalis.

El conveni signat permetrà subvencionar parcialment l’import de la mutualitat i també de les dues comissions. Així, el Departament d’Economia subscriurà les participacions necessàries per formalitzar els avals, assumint el 100% del cost de la mutualitat; bonificarà la comissió d’obertura de l’aval, fins a un màxim del 0,60% sobre l’import garantit; i cobrirà el 100% de la CAR durant els cinc primers anys de vigència de l’operació.

“Les despeses dels avals deixaran de ser un impediment per a les pimes”

Notícies relacionades

Van signar el conveni el secretari general d’Economia i Hisenda, Josep Maria Vilarrúbia, i la consellera delegada d’Avalis, Anna Álvarez. En acabar l’acte de signatura, el secretari Vilarrúbiava remarcar que “gràcies a aquest conveni, les despeses dels avals deixaran de suposar un impediment econòmic per a les pimes que vulguin dur a terme projectes d’inversió o creixement empresarial a Catalunya”. Per la seva banda, la consellera delegada d’Avalisva posar de manifest que “és un exemple més de posar al servei del món empresarial eines perquè l’increment dels costos de les operacions finançades no representi un fre a les inversions”. “La garantia sense cost és la millor contribució d’Avalis al teixit productiu de Catalunya”, va concloure.

Trobareu més informació al web d'Avalis.