Finances domèstiques

El Banc d’Espanya avisa sobre les conseqüències de tornar un rebut

El Banc d’Espanya avisa sobre les conseqüències de tornar un rebut
1
Es llegeix en minuts
El Periódico

És molt habitual tenir domiciliat el cobrament de rebuts d’empreses i de l’Administració donant el consentiment previ a l’entitat financera. Però en alguna ocasió l’usuari dona l’ordre al banc que el torni. Una acció en la qual el client bancari disposa d’un termini de vuit setmanes, si el cobrament està autoritzat, i de 13 mesos si no ho està. No obstant, no s’ha d’oblidar que pot portar greus conseqüències, com adverteix el Banc d’Espanya. 

El banc emissor remarca que si el motiu per tornar el rebut és perquè es va cobrar per error o per no disposar de prou saldo en el compte i el client no explica la raó, hi ha un risc que en casos que tinguin a veure amb empreses proveïdores de serveis, com aigua, llum o telefonies, la companyia pugui considerar que s’hi renuncia i talli el subministrament. 

Si el rebut tornat el gira un organisme públic, es poden aplicar recàrrecs o perdre subvencions en cas de no informar convenientment l’entitat bancària del motiu del retorn.

Notícies relacionades

El Banc d’Espanya incideix en la diferència que el càrrec estigui autoritzat prèviament o no. Si ho està, per realitzar la sol·licitud cal complir dos requisits:

  • Que a l’autoritzar el cobrament no es tingui informació del càrrec

  • Que després de realitzar diversos pagaments d’una quantia similar, arribi un rebut amb un import molt superior als anteriors

 En els casos en què no s’hagi donat autorització prèviament, els rebuts es poden rebutjar sense problemes i l’entitat financera compta amb 10 dies hàbils per tornar l’import cobrat o donar la raó al client pel retorn del rebut.