Avals per la covid

Els impagaments dels crèdits ICO es concentren en autònoms i pimes

  • Els impagaments dels crèdits ICO sumen 2.350 milions, només l’1,67% del total

  • Nova pujada de tipus del BCE: ¿Què implica?

Els impagaments dels crèdits ICO es concentren en autònoms i pimes
3
Es llegeix en minuts
Pablo Allendesalazar
Pablo Allendesalazar

Periodista

ver +

Els crèdits bancaris amb aval públic de l’ICO creats pel Govern per evitar una debacle empresarial després de l’esclat de la pandèmia estan presentant un comportament més positiu del que s’hauria pogut esperar quan es va decretar el confinament el 2020, però amb diferències per segments. Així, la morositat –més de 90 dies d’impagament– està sent més freqüent en autònoms (2,38%), micropymes (2,55%) i pimes (1,82%) que a les empreses més grans (0,55%), segons un informe publicat aquest dijous per l’Institut de Crèdit Oficial. Com va avançar aquest diari dimecres, la taxa general d’impagaments se situa per ara en l’1,67% (2.346,3 milions) i ha obligat l’Estat a abonar 391,4 milions d’euros als bancs en virtut de les garanties que va concedir per aconseguir que el finançament continués arribant a l’economia en les primeres fases del coronavirus.

Les operacions moroses, així, ascendeixen per ara a 39.839 i van ser concedides a 28.831 clients, en un 99,2% i un 99,7% dels casos, autònoms i pimes, respectivament. Es tracta d’uns percentatges lògics, ja que el 98% de les operacions d’aquesta línia de crèdits avalats van ser subscrites per treballadors per compte propi i petites i mitjanes empreses. En canvi, les dades de morositat (la del total d’autònoms i pimes es va situar en el 2,1%, enfront el 0,55% de la resta de companyies) sí que demostren que els clients de mida més petita estan tenint més problemes en termes relatius per atendre els pagaments. Dels 2.346,3 milions que han entrat en mora (total del capital pendent dels crèdits impagats), el 90,6% (2.127 milions) corresponen a autònoms i pimes, mentre que només el 10,4% (219,4 milions) es deu a grans empreses. 

L’Estat es va comprometre a assumir el 80% de les pèrdues que causessin als bancs els crèdits morosos a autònoms i pimes, i entre el 60% i el 70% en els préstecs impagats a empreses més grans. L’ICO va abonant a les entitats la suma avalada de les quotes impagades, no de tota la principal pendent del crèdit. Dels 391,4 milions que ha transferit a les entitats, 353 milions corresponen a impagaments d’autònoms i pimes, i 38,5 milions, a empreses més grans. Amb el nivell actual d’impagaments, el cost potencial per a l’Estat voreja per ara els 2.000 milions d’euros, però es preveu que aquestes xifres vagin creixent a mesura que els clients en situació més delicada tinguin més problemes per afrontar les quotes.

Sectors afectats 

L’informe de l’ICO també desglossa la morositat per sectors productius, cosa que dona una pista sobre els que van patir més els efectes econòmics de la pandèmia i la posterior escalada de la inflació. Així, la taxa d’impagaments està sent més elevada que la mitjana en els d’energia (2,42%); indústria tèxtil i moda i comerç relacionat (2,31%); transport i logística (2,26%); construcció i infraestructures (2,23%); distribució comercial d’aliments i begudes (2%); indústries extractives (2%); béns de consum i comerç relacionat (1,92%); tecnologies de la informació i la comunicació (1,89%); agricultura, ramaderia i pesca (1,83%), i indústria de paper, fusta i serveis relacionats (1,77%).

Notícies relacionades

D’altra banda, a Catalunya, han entrat en mora 8.243 operacions concedides a 6.257 empreses i autònoms, que van rebre 487,5 milions d’euros (dels quals 384,6 milions estan garantits per l’Estat). La comunitat presenta una taxa d’impagaments lleugerament superior a la mitjana (1,73%), però inferior a les del País Valencià (2,49%), Extremadura (2,34%) i Castella-la Manxa (2,19%). En l’extrem oposat apareixen el País Basc (0,96%), les Balears (0,77%), Navarra (0,68%) i La Rioja (0,53%).

El saldo d’aquesta línia de crèdits per a l’Estat, per la seva banda, està sent positiu de moment, ja que, davant els 391,4 milions pagats als bancs, ha cobrat 1.571,7 milions de les entitats financeres, que li abonen anualment una comissió sobre el saldo viu avalat. El document de l’ICO també detalla que la taxa de dubtositat (que suma als crèdits morosos els que estan al corrent de pagaments però amb forts indicis que deixaran d’estar-ho) se situa en el 4,4% del finançament màxim concedit (140.736,7 milions). El Banc d’Espanya la calcula en el 7,1% perquè pren com a referència l’últim saldo viu del crèdit disposat (hi ha quantitats aprovades que les empreses finalment no van necessitar, tot i que les tenien aprovades i disponibles).