Seguretat Social

Així és el nou sistema de quotes per als autònoms que planteja Escrivá | Taula

  • La Seguretat Social trasllada una nova proposta perquè els treballadors per compte propi paguin en funció dels seus ingressos, amb un període de transició fins al 2031

Així és el nou sistema de quotes per als autònoms que planteja Escrivá | Taula
3
Es llegeix en minuts
Gabriel Ubieto
Gabriel Ubieto

Redactor

Especialista en Mercat laboral, empreses, pensions i les diferents derivades del món del treball

Ubicada/t a Barcelona

ver +

El Ministeri de Seguretat Social ha presentat a la patronal i els sindicats una nova proposta perquè els autònoms vagin cap a un model de cotització en funció dels seus ingressos. L’equip de José Luis Escrivá ha dissenyat un esquema de 13 trams, en què qui més rendiments nets tingui haurà de pagar més i qui en tingui menys pagarà menys. El nou sistema, presentat en la primera reunió del diàleg social del 2022, està en fase de debat, pot tenir canvis de pes i contempla un període de transició d’uns quants anys perquè els treballadors per compte propi compassin gradualment la seva quota a la nova legislació. Aquestes són les claus de la proposta.

Quotes d’entre 183 i 1.266 euros al mes

La proposta de la Seguretat Social contempla un esquema de 13 trams d’ingressos, segons els quals cada treballador autònom pagarà una quota mensual segons el que ingressi. La idea és que a més ingressos, més quota. Una cosa que no passa actualment, ja que és cada treballador per compte propi qui tria, indiferentment de què guanya, quina quota vol pagar. L’esquema plantejat per Escrivá és progressiu i al principi arrenca amb una bretxa petita entre la quota més alta i la més baixa. Per després anar creixent a mesura que entra plenament en vigor la nova legislació. Al principi la quota més baixa serà d’entre 281,52 euros (si guanyen menys de 600 euros al mes) i 351,9 euros (si guanyen més de 4.050 euros); per passar progressivament a una forquilla d’entre 183,6 i 1.266,6 euros al mes.

¿Com es calcularan els ingressos?

¿Com es calcularan els ingressos?El sistema de càlcul dels ingressos dissenyat per la Seguretat Social entén el concepte d’‘ingressos’ com a ‘rendiments nets’. És a dir, els ingressos que declari l’autònom a Hisenda menys les despeses derivades de l’activitat i amb categoria de deduïbles. Com el salari dels treballadors a càrrec, l’aprovisionament, l’assegurança social, els subministraments o els serveis professionals, entre altres. Aquest apartat encara està per definir i és una de les claus del nou sistema. Una de les crítiques que ha llançat l’ATA és que els autònoms que més es puguin deduir pagaran menys que els autònoms amb els mateixos ingressos, però que no es puguin deduir res. Perquè als primers se’ls estimarà uns rendiments superiors als segons.

¿Què passa si ingresso més o menys del previst?

La Seguretat Social ha ideat un esquema flexible, en què l’autònom podrà canviar fins a sis vegades l’any de quota, en funció de com vagi el negoci. El funcionament, d’inici, serà el següent: l’autònom farà una estimació i escollirà quina quota s’adapta més a les seves previsions de rendiment. Pagarà aquesta quota, però si veu que ingressa més o menys del previst, podrà tramitar el canvi i passar a pagar més o menys. I a final d’any Hisenda farà un encreuament entre les seves cotitzacions i els seus ingressos i si ha pagat de més li tornarà i si ha pagat de menys li exigirà la diferència.

¿Quan entrarà en vigor el nou sistema?

La intenció del Govern és que el nou sistema de cotització dels autònoms estigui aprovat abans del 30 de juny del 2022, comenci a tenir efectes econòmics el 2023 i sigui plenament operatiu el 2031. Hi haurà, per tant, nou anys de transició en què la quantitat dels trams s’anirà modulant. No obstant, les negociacions amb la patronal i els sindicats continuen obertes i hi pot haver canvis en aquest sentit.

Notícies relacionades

¿Continuarà existint una tarifa plana?

Sí, la Seguretat Social pretén habilitar una tarifa plana de 70 euros durant els dos primers anys, pensada per qui tingui uns ingressos inferiors al salari mínim interprofessional.