GUIA PER SOL·LICITAR-LO

¿Com se sol·licita l'ingrés mínim vital? ¿Quins requisits té? Totes les claus

Aquests són els requisits que demana la Seguretat Social per cobrar la nova prestació de renda mínima

zentauroepp53393251 colell200513174102

zentauroepp53393251 colell200513174102 / FERRAN NADEU

4
Es llegeix en minuts
El Periódico

L’ingrés mínim vital (IMV) consisteix en una renda mínima d’inserció dirigida a les llars que ingressen menys de 462 euros al mes. Per rebre-la es demanen una sèrie de requisits i compromisos.

En principi, es tenen en compte els ingressos declarats el 2019 o establint una mitjana dels mesos del 2020, per no excloure aquells sol·licitants que hagin perdut els ingressos per la pandèmia de coronavirus. T’expliquem com sol·licitar-la:

1. ¿Què és l’ingrés mínim vital?

L’ingrés mínim vital és una prestació dirigida a «prevenir el risc de pobresa i exclusió social de les persones que viuen soles o estan integrades en una unitat de convivència i no tenen recursos econòmics bàsics per cobrir les seves necessitats bàsiques», segons el Govern.

No és compatible amb altres prestacions de pensions per baixa mèdica permanent.

2. ¿Qui pot sol·licitar-lo?

Persones amb residència legal i efectiva a Espanya d’almenys un any ininterromput, excepte en situacions de víctimes de violència de gènere, tràfic amb finalitats d’explotació sexual i víctimes d’explotació sexual, més enllà de la seva situació administrativa.

Distingeix entre la prestació individual i per llar.

 1. Individuals: Persones d’entre 23 i 65 anys que visquin soles i ho hagin fet durant almenys tres anys abans, o que hagin iniciat els tràmits de separació o divorci, o que estiguin en supòsits anteriors, i en aquest cas només és necessari ser major d’edat.

 2. Col·lectives: La cobrarà un màxim de dues persones per «unitat de convivència», és a dir, llar, d’entre 23 i 65 anys, o major d’edat si té fills al seu càrrec. Amb ingressos totals inferiors a 5.538 euros (un adult) o a 12.184 euros si hi ha més de tres fills o hi ha diversos adults grans al càrrec, sigui «per consanguinitat o afinitat».

3. ¿Quins són els requisits per demanar la renda mínima?

Tenir la residència a Espanya des d’almenys un any abans i estar en situació de vulnerabilitat econòmica. És a dir: 

 • No tenir un patrimoni (exclosa la vivenda habitual) superior a tres vegades la renda garantida anual. És a dir, 16.614 euros, de manera individual. Aquestes són les regles per computar-ho.

 • Estar inscrit com a demandant d’ocupació, si no es treballa. Quan es trobi feina, s’exclourà part del salari del càlcul de la prestació. 

 • Si es treballa però no s’arriba al mínim vital, es buscarà que pugui fer més hores o accedir a una feina millor.

4. ¿Com se sol·licita l’ingrés mínim?

Per presentar la sol·licitud, els ciutadans s’hauran preferentment de dirigir a la seu electrònica Seguretat Social o a través de l’ajuntament.

5. ¿Quins documents cal presentar?

 • Identitat: DNI, llibre de família si hi ha menors o passaport i acreditació de resident.

 • Domicili: certificat d’empadronament de tots els membres de la unitat familiar.

 • Situació econòmica: caldrà autoritzar l’Administració que investigui les dades econòmiques tributàries i de la Seguretat Social, però millor incloure el carnet d’atur.

6. ¿Quant es cobra per l’ingrés mínim vital?

Depèn de la situació familiar del sol·licitant i si es percep en paral·lel un salari o no, hi ha una sèrie de regles per al còmput d’ingressos.

La base mínima per a una persona sense cap ingrés ni patrimoni i sense familiars a càrrec serà de 461,53 euros mensuals. I la prestació màxima la percebria una persona en la mateixa situació pel que fa a ingressos, però amb cinc o més integrants sense ingressos en la unitat familiar. I la seva quantitat seria d’1.015,37 euros mensuals. La Seguretat Social ha habilitat un ventall de 14 categories per a les diferents particularitats. 

En cas que el sol·licitant tingui altres ingressos, aquesta renda mínima modularà els ingressos, respectant els mínims establerts. És a dir, si una persona només ingressa 200 euros en un mes, l’Estat aportarà 262 euros més per arribar a aquests 461,53 euros mensuals. 

 • 701,53 euros per a una unitat de convivència monoparental formada per un adult i un menor.

 • 839,98 euros per a una unitat de convivència monoparental formada per un adult i dos menors.

 • 978,44 euros per a una unitat de convivència monoparental formada per un adult i tres o més menors.

7. ¿Hi ha complements autonòmics?

Les comunitats autònomes podran complementar l’ingrés mínim amb fons propis.

A Catalunya, la Generalitat està estudiant com articular la renda garantida de ciutadania i el nou ingrés mínim vital.

8. ¿Quan es comença a cobrar l’IMV?

En principi, a partir del primer dia del mes següent al de la data de presentació de la sol·licitud.

Es cobrarà cada mes, en 12 pagues.

9. ¿Quant temps es pot cobrar l’ingrés mínim vital?

10. ¿És compatible amb una feina?

Sí, l’ingrés mínim vital és compatible amb ingressos laborals i contempla incentius perquè els potencials beneficiaris no vegin més rendible rebutjar una ocupació per la por de deixar de percebre part de la prestació.

11. ¿Com funciona el simulador de la Seguretat Social?  

Notícies relacionades

La Seguretat Social ha desenvolupat un simulador en què, després de respondre a diverses preguntes, pots comprovar si compleixes els requisits per percebre l’ingrés mínim vital i quin import et correspondria cobrar. [Accedeix al simulador de l’ingrés mínim vital de la Seguretat Social.]

El simulador no efectua el tràmit de petició de la renda mínima, que cal sol·licitar a través de la seu electrònica de la Seguretat Social o de l’ajuntament.