En audiència pública

La reforma concursal permetrà blindar el patrimoni personal de l’empresari per donar-li una altra oportunitat

Introdueix la figura dels ‘plans de reestructuració’ per evitar insolvències en fases primerenques i agilita el procediment concursal

2
Es llegeix en minuts
Sara Ledo

El Govern, a través del Ministeri de Justícia i el Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital, ha tret a tràmit d’audiència pública l’Avantprojecte de Llei de Reforma de la Llei Concursal, que trasllada la directiva europea sobre reestructuracions i insolvències. La norma, que cobra rellevància després de la pandèmia davant l’allau de fallides que alguns vaticinen, inclou un reforç a la segona oportunitat empresarial, al permetre a persones físiques (consumidors) i autònoms en concurs blindar part del seu patrimoni personal per incentivar-los a tornar a emprendre o a continuar amb la seva activitat econòmica sense el llast de deutes anteriors.

D’aquesta manera, sota certes condicions i subjectant-se a un pla de pagaments, es possibilita l’exoneració dels deutes sense necessitat d’una liquidació prèvia dels actius empresarials, si es tracta d’un autònom, o de la vivenda habitual del deutor, segons explica el ministeri que dirigeix Nadia Calviño en un comunicat. En concret, el pla de pagaments amb els creditors tindrà una durada màxima de tres anys i s’ampliarà a cinc anys quan no s’alieni la vivenda habitual del deutor. Així mateix, el text amplia la relació de deutes exonerables i elimina o es relaxa certes restriccions per poder accedir a les exoneracions.

Aquest és un dels principals canvis de la Reforma de la Llei Concursal, inclòs en el Pla de Recuperació, al qual cal afegir l’agilitació dels terminis i la introducció de mesures per solucionar els problemes financers en fases primerenques. El nou text introdueix la figura dels plans de reestructuració empresarial, un instrument preconcursal perquè les empreses deutores viables puguin evitar la insolvència o sortir-ne quan es detectin indicis de «probabilitat d’insolvència», en comptes de l’actual exigència que aquesta sigui imminent.

Així, el deutor podrà determinar quins seran els creditors afectats pel pla de reestructuració i les execucions singulars dels béns i drets de l’empresa quedaran suspeses –fins a un màxim de 12 mesos– per facilitar la negociació del pla, cosa que permetrà a l’empresa continuar desenvolupant la seva activitat amb total normalitat  

Notícies relacionades

La reforma també inclou un nou procediment d’insolvència especial per a autònoms i microempreses de menys de 10 treballadors, més ràpid i digitalitzat, en el qual les parts es comunicaran a través de formularis gratuïts i disponibles ‘online’ o les vistes seran virtuals, i que suposarà una reducció significativa dels costos per al deutor. Aquest procediment simplificat permetrà als deutors arribar a un pla de continuació si l’empresa és viable o, en cas de no ser possible, els facilitarà una ràpida liquidació a través d’una plataforma ‘online’.

A més, es reforma el procediment concursal per agilitar-lo i reduir la seva durada, amb mesures com la substitució de la junta de creditors per una tramitació escrita al conveni o la reducció de la retribució de l’administrador concursal si la gestió no és eficient, cosa que es produirà si el procediment dura més de 12 mesos per causa que li sigui imputable.