Canvis en el sector de les telecomunicacions

L’alça del trànsit telefònic per la pandèmia es consolida el 2021

  • El ritme de creixement és de l’ordre del 30%, segons Telefónica

  • El mòbil guanya pes en l’entorn rural i el wifi a les urbs

Es llegeix en minuts

L’alça del trànsit telefònic per la pandèmia tendeix a consolidar-se. Les limitacions a la mobilitat de les persones han tingut un impacte directe en l’increment de l’ús dels dispositius de telecomunicacions. Telefónica reconeix que «els nous usos durant la crisi per la Covid generen un creixement interanual superior a l’habitual en la veu mòbil i en la banda ampla fixa Movistar». El trànsit de dades fixes a les xarxes Movistar va créixer un 30% en gran manera per l’augment de les videotrucades, que es van multiplicar per 10. En la veu mòbil, el creixement registrat per Telefónica ha sigut del 17% a principis del 2021, davant el 5% dels mateixos mesos del 2020.

Fonts de Vodafone reconeixen també que «l’increment del trànsit de dades a la xarxa mòbil de Vodafone es va incrementar un 63,8% el 2020 comparat amb l’any anterior». Afegeixen que de gener a març es manté en nivells superiors als del 2020. Vodafone ofereix, per la pandèmia, noves tarifes de connectivitat mòbil i a la llar per a aquells col·lectius socials que la pandèmia ha afectat especialment, com els joves menors de 30 anys aturats i els beneficiaris de l’ingrés mínim vital (IMV).

A Orange també van registrar «pics inusitats» de trànsit durant la pandèmia, asseguren. En concret, del 120% en veu fixa i el 60% en veu mòbil. El consum global d’internet es va disparar el 30%, i també va augmentar el consum d’hores de televisió més d’un 60%.

Falta de mobilitat

La falta de mobilitat contribueix a l’increment de l’ús de les xarxes de telefonia, constaten les operadores. Durant els primers mesos de la pandèmia Telefónica va detectar creixements exponencials, «amb màxims tant en les dades fixes (amb un 143% a l’abril) com en les dades mòbils (amb un 82% a l’abril) i en la veu mòbil (amb un 42% al març). El repunt del trànsit telefònic a finals del 2020 continua durant el 2021, segons l’operadora espanyola més gran, amb un creixement de l’ordre del 30%, davant el creixement del 19% de l’any passat), «fet que explica que els nous usos de les xarxes generats per la pandèmia es mantenen».

Segons Lola Chicón, CEO d’Smartme Analytics, «les limitacions de desplaçaments físics motivades per la pandèmia es reflecteix en l’activitat digital dels consumidors que troben a les webs i en les apps la fugida i la connexió amb els serveis que volen en el seu dia a dia». 

Segons dades d’un recent estudi de Hootsuite, el 80% dels espanyols utilitzen diàriament les xarxes socials impulsades pel massiu ús de dispositius mòbils. Gairebé 43 milions d’espanyols utilitzen internet i el 94% accedeix a la xarxa de xarxes a través de dispositius mòbils. Aquesta creixent diversificació en l’ús dels mòbils explica també l’increment en el trànsit. El trànsit afegit generat a la xarxa Movistar per Whatsapp, Teams, Skype, Webex, Facetime, Zoom, TikTok i Meet es va multiplicar per 10 al principi del confinament i, després d’una reducció durant els mesos d’estiu, s’ha recuperat de nou multiplicant-se per 12 respecte als valors dels primers mesos anteriors a la pandèmia de 2020.

Zoom i Teams

En l’àmbit d’empreses, Zoom es va posar al capdavant ràpidament amb l’inici de la pandèmia, però en el dia d’avui altres aplicacions empresarials com Teams han guanyat terreny. El trànsit de serveis de videoconferència per a empreses és el febrer del 2021 un 36% superior a l’assolit l’abril del 2020, i durant el temporal de neu de principis del 2021 es va arribar al pic, amb un increment de trànsit del 70% respecte al pic d’abril del 2020.

El mòbil guanya pes també en l’entorn rural i el wifi creix una mica més a les urbs. La millora de les infraestructures de telecomunicacions a Espanya i el fet que les operadores comparteixin infraestructures està reduint de manera ràpida la bretxa de connectivitat entre els pobles i les ciutats, segons un estudi realitzat per la firma d’anàlisi de dades Weplan Analytics. Segons aquestes dades, la connectivitat sobre wifi, mesurada en volum de trànsit i latència, ha millorat de forma similar en els tres entorns analitzats (gran ciutat, municipi mitjà i entorn rural), si bé la connectivitat sobre la xarxa mòbil ha millorat molt més en l’entorn rural, gràcies a un gran augment de la cobertura 4G (vs 2G, 3G o nul·la) en l’entorn rural, reduint la bretxa de disponibilitat 4G en gairebé un 40% respecte a la gran ciutat.

Més temps de cobertura

Notícies relacionades

L’estudi, que analitza dades de gener i febrer d’aquest any comparades amb les del 2020, constata que en un any ha augmentat de manera generalitzada el temps de cobertura de la xarxa 4G, sobretot en zones rurals, on el creixement va assolir el 7,8%, davant 2,68% a les ciutats. En aquest sentit, l’estudi constata que «la bretxa respecte a grans ciutats ha baixat entre 10 i 15 punts percentuals». Resulta interessant també que el temps d’ús del wifi ha augmentat l’any de pandèmia, però sobretot a les grans ciutats. La raó és la penetració més gran de la fibra i l’augment del temps d’estada a la llar.

Segons l’estudi de Weplan, «l’entorn rural es connecta menys en proporció amb wifi, uns 10 punts de percentatge menys que a les grans ciutats». Per a Weplan, l’ús més gran de la xarxa mòbil en l’entorn rural obeeix també a la millora de la cobertura de les xarxes de telefonia en l’entorn rural. La qualitat de la xarxa també és objecte d’anàlisi i es desprèn que la latència, un dels indicadors de rapidesa de la xarxa de telefonia, ha registrat l’últim any una millora a tot Espanya. Movistar assegura que ha aconseguit superar el 75% de cobertura de telefonia mòbil i s’ha proposat aconseguir un 100% de penetració de fibra per al 2025 a nivell estatal.