fusió

L’última junta d’accionistes de Bankia

El banc s’integrarà a Caixabank en els pròxims dies, quan hi hagi totes les autoritzacions

Goirigolzarri, que serà el president del nou grup, diu que la integració tecnològica culminarà a final d’any

5
Es llegeix en minuts

El president de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, ha posat en relleu l’«impressionant» procés de transformació que ha viscut l’entitat al llarg de tots aquests anys i ha explicat que ara, amb la fusió amb CaixaBank, s’inicia una «nova etapa» amb «un projecte que és enormement il·lusionant, perquè crearem el primer grup financer a Espanya».

Goirigolzarri ha anunciat que la integració tecnològica de les dues entitats es completarà a finals d’any. El president de Bankia ha incidit que el calendari de fusió «segueix el seu curs dins dels terminis previstos, amb el tancament legal de l’operació pendent de rebre les autoritzacions». «Confiem a rebre-les ben aviat. Una vegada rebudes aquestes autoritzacions, procedirem a realitzar els tràmits necessaris que ens permetin realitzar el bescanvi de fusió i, en conseqüència, la negociació de les noves accions emeses, que tindran els mateixos drets econòmics i polítics que les que estan en circulació. A partir de llavors començarà la integració real de les dues entitats, que culminarà amb la integració tecnològica que, en principi, està prevista per a finals del 2021», ha dit.

En el seu discurs a la junta general ordinària d’accionistes, l’última que celebra Bankia com a entitat independent, ha remarcat que es tracta d’«un projecte que, més enllà de la mida, ens ha de conduir a liderar el profund procés de transformació que tindrà el nostre sector».

Goirigolzarri, que serà president del nou banc que abandona qui ocupa avui aquest càrrec a CaixaBank, Jordi Gual, s’ha mostrat confiat a rebre ben aviat les autoritzacions per a la fusió, moment en què començarà la unió real de les dues entitats, que culminarà amb la integració tecnològica, que, en principi, està prevista per a finals d’aquest 2021.

«Nosaltres afrontem aquest nou projecte des d’un propòsit molt clar de crear una entitat més forta amb l’objectiu que pugui recolzar les famílies i les empreses d’aquest país», ha afirmat el president de Bankia, que s’ha mostrat convençut que «només a través d’aquesta nova entitat tindrem la fortalesa necessària per convertir-nos en actors principals de la recuperació d’aquest país».

A més, segons Goirigolzarri, «només a través d’una entitat amb la grandària necessària serem capaços d’invertir i desenvolupar eines i productes que satisfacin les necessitats dels nostres clients», i «només a través d’una entitat en creixement serem capaços de dotar els nostres equips d’oportunitats professionals per poder desenvolupar-se en els pròxims anys».

També ha considerat que «només a través de la creació d’aquesta nova entitat, els accionistes podran beneficiar-se del valor que generen les sinergies que està previst obtenir d’aquesta fusió». «Aquesta és la millor manera de poder retribuir-los d’acord amb una rendibilitat que serà molt superior en el cas de l’entitat combinada, que en el cas de l’entitat en solitari», ha afegit.

En aquest sentit, ha reiterat que «després de la fusió, la nova CaixaBank serà una entitat amb una gran fortalesa financera capaç de generar una rendibilitat sostenible. I aquesta és la condició necessària per poder maximitzar els dividends en efectiu, que és l’objectiu de tots nosaltres».

Aplicació del resultat

Respecte a l’aplicació del resultat, Bankia, seguint les recomanacions del Banc Central Europeu (BCE) d’extremar la prudència en l’actual context econòmic, i complint els termes del projecte de fusió, va decidir aplicar el resultat de l’exercici a reserves voluntàries, suprimint-se el pagament de dividend. Així, serà el nou consell d’administració de CaixaBank qui proposi el repartiment de dividend, al qual tindran dret tots els accionistes de Bankia a data del repartiment, en les mateixes condicions que els accionistes de CaixaBank. El president de l’entitat ha destacat que, a tancament de la setmana passada, la revalorització del preu de l’acció ha sigut del 69% respecte a la cotització que teníem el dia previ a l’anunci de l’operació. Això es tradueix en un diferencial de més de 20 punts percentuals sobre el creixement que ha tingut l’Eurostoxx Banks o de 48 punts percentuals sobre l’Ibex.

Goirigolzarri ha realitzat una valoració de l’any 2020, un exercici que, ha recordat, va ser de «gran complexitat», i ha presentat davant la junta un balanç de l’últim pla estratègic de l’entitat projectat per al període 2018-2020. L’any passat «ens vam enfrontar a una crisi sanitària que encara ens continua deixant una intensa empremta, tant en termes de pèrdua de vides humanes com en termes econòmics i socials». «És, sens dubte, un dels reptes més importants que, com a societat, hem hagut d’afrontar en els últims anys», ha destacat.

El president de Bankia ha defensat que, davant aquesta situació, l’entitat va tenir una «reacció extraordinària», tant en la gestió de la pandèmia com en el disseny i posada en marxa de mesures per pal·liar els seus efectes en els clients.

Oficines obertes

Bankia va mantenir obertes la pràctica totalitat de les oficines durant els mesos de confinament estricte, va mantenir un excel·lent funcionament dels canals digitals i va estendre el teletreball. «Això no hauria sigut possible sense el compromís dels professionals de Bankia, que han demostrat al llarg de l’exercici una gran capacitat d’adaptació al nou context derivat de la pandèmia, una gran responsabilitat i una absoluta vocació de servei al client», ha assegurat Goirigolzarri.

D’altra banda, l’entitat va impulsar el disseny de solucions i productes per recolzar famílies, autònoms i empreses afectades per la paralització de l’activitat. Així, ha afirmat el president de Bankia, «hem concedit moratòries d’hipoteques i de crèdit al consum per a les llars que han perdut bona part dels seus ingressos durant l’any i hem ajudat a finançar, juntament amb l’ICO, milers d’empreses i autònoms, facilitant noves línies de finançament amb l’objectiu de continuar fent viables els seus projectes empresarials».

En aquest sentit, el conseller delegat de Bankia, José Sevilla, que deixarà l’entitat, en la qual el nou conseller delegat serà el de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, amb un gran pes de directius d’aquesta entitat, ha assenyalat que s’han concedit 54.000 crèdits a empreses amb garantia ICO, amb un saldo disposat de més de 8.200 milions d’euros, i 113.000 moratòries de crèdit a particulars per un import de 5.625 milions.

Notícies relacionades

«Hem tancat un exercici d’enorme complexitat en el qual, d’una banda, l’activitat econòmica ha patit un descens sense precedents i, de l’altra, els tipus d’interès han continuat reduint-se», ha remarcat el conseller delegat de l’entitat.

 A més, ha posat en relleu que «des del punt de vista de l’activitat comercial hem crescut més que els nostres competidors en els segments clau del nostre negoci» i que «el balanç s’ha enfortit amb una reducció dels actius improductius i un avenç molt important de la ràtio de solvència».