Consum financer

Arriaga denuncia l’Estat davant Brussel·les per la doctrina del Suprem sobre pactes novadors de clàusules terra

El despatx d’advocats considera que l’alt tribunal eludeix l’aplicació del dret comunitari

Madrid 07-07-2015  Entrevista a Jesus Maria Ruiz de Arriaga  Imagen Juan Manuel Prats

Madrid 07-07-2015 Entrevista a Jesus Maria Ruiz de Arriaga Imagen Juan Manuel Prats

Es llegeix en minuts

El despatx d’advocats Arriaga Asociados ha presentat una denúncia davant la Comissió Europea contra l’Estat per incompliment de la normativa europea en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, després de les resolucions dictades pel Tribunal Suprem en matèria de pactes novadors de clàusula terra amb renúncia d’accions legals. El Suprem ha dictat diverses sentències en les quals accepta que el client renunciï a denunciar el banc quan s’ha arribat a un acord previ amb l’entitat per no portar a terme accions legals.

Per Arriaga, el Tribunal Suprem (TS) d’Espanya vulnera la normativa de protecció als consumidors, així com la jurisprudència emanada de les resolucions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a les seves sentències 580 i 581/2020 de 6 de novembre. A les sentències es declara la validesa del document en què es conté una reducció de la clàusula terra, considerant que la nova clàusula no és abusiva. A més de la sentència 675/2020 de data 15 de desembre del 2020, en la qual es declara la validesa de la clàusula de renúncia d’accions inserida en un contracte de novació de la clàusula terra, cosa que impossibilita als consumidors reclamar l’‘abusivitat’ de la clàusula que limita el tipus d’interès.

Dret comunitari

Et pot interesar

«L’alt tribunal espanyol no aplica adequadament el dret comunitari en matèria de defensa dels consumidors i usuaris, i vulnera el principi de primacia del dret de la Unió Europea al no respectar la finalitat de la directiva 93/13/CEE del Consell de 5 d’abril de 1993, sobre les clàusules abusives als contractes celebrats amb consumidors, ni la interpretació que n’ha realitzat el TJUE, que en diverses ocasions ha manifestat la màxima protecció al consumidor», destaca el despatx a la seva denúncia.

Arriaga destaca que el Tribunal Suprem no fa un examen extens del control de transparència i ‘abusivitat’ sobre les clàusules del contracte de novació, segons el que exigeix la directiva 93/13 i el mateix TJUE. No té en compte que als consumidors no se’ls va entregar documentació prèvia a la firma del contracte, ni tan sols una còpia; no van rebre informació sobre l’evolució passada de l’índex, i no se’ls va informar sobre els efectes econòmics i jurídics del contracte de novació. Ni encara menys que no podrien reclamar en un futur quanties que ja se’ls devien en l’esmentat moment, ni quines serien, ni que estaven acceptant renunciar a reclamar-les en un futur. Altrament, mai ho haurien acceptat.