Cost de la vida

Les quotes de les hipoteques continuaran baixant fins a finals d’any

  • Els experts no preveuen que l’euribor superi el seu nivell de fa dotze mesos fins a l’últim trimestre de l’exercici

  • Els hipotecats amb un préstec tipus que revisin la seva quota al maig podrien estalviar-se uns 375 euros a l’any

  • Si l’economia evoluciona com s’espera, el BCE podria començar a retirar recolzaments a partir del 2022

  • El mercat espera que l’índex de referència torni al terreny positiu el 2027, gairebé 12 anys després

Es llegeix en minuts

L’abaratiment de les quotes de les hipoteques que va començar l’agost passat es prolongarà fins als mesos finals del nou any, quan començaran a registrar lleugeres pujades. Així es desprèn de la previsió d’evolució dels tipus d’interès que el mercat maneja aquests dies i sobre la qual els bancs realitzen els seus pressupostos per al 2021. Es tracta d’un càlcul subjecte a variacions constants, ja que depèn que l’economia, i en conseqüència la política monetària del Banc Central Europeu (BCE), evolucionin com s’espera. L’any passat, per exemple, la pandèmia va desbaratar totes les previsions que els préstecs comencessin a encarir-se a la segona part de l’exercici, al portar l’organisme a desplegar tot el seu arsenal per combatre els efectes econòmics del coronavirus. No obstant, els prolongats efectes de la malaltia fan pensar a entitats, analistes i inversors, que el preu dels diners registrarà poques fluctuacions notables durant aquest exercici.

Amb l’esclat de la crisi del deute públic europeu el 2012, el BCE va començar a baixar els tipus oficials de referència de manera decidida per salvar la Unió Monetària dels països de l’euro. L’euribor, al qual estan vinculades les majories de les hipoteques a Espanya i que mesura teòricament el preu al que els bancs es presten els diners entre si, va començar a caure en conseqüència. I ho va fer fins al punt d’entrar en negatiu el febrer del 2016 per primera vegada des del seu naixement el 1999, un territori inexplorat que no ha abandonat des d’aleshores i que ara s’espera que mantingui fins a finals del 2027. Implica que les entitats en lloc de cobrar-se entre si per deixar-se diners, es cobren per manllevar-los. És a dir, es tornen menys del que reben.

Anys d’abaratiments

L’efecte va ser que les quotes dels crèdits per a la compra de vivenda –que s’actualitzen en funció del nivell de l’euribor el mes en què toca revisar el préstec respecte al de dotze mesos abans: la quota puja si el valor present és més alt que el passat i viceversa– es van abaratir de manera gairebé ininterrompuda entre el febrer del 2012 i l’agost del 2018, amb una petita interrupció entre el març i el juny del 2014. L’expectativa que l’autoritat monetària apugés tipus va fer que les hipoteques comencessin a encarir-se el setembre del 2018

No obstant, el deteriorament de l’economia de la zona euro va portar llavors el BCE a canviar de plans i anunciar que baixaria encara més els tipus, cosa que va provocar que les hipoteques tornessin a abaratir-se a partir del juny del 2019. Aquesta nova ratxa de baixades es va interrompre amb l’esclat de la pandèmia. La reducció de la liquiditat al mercat de préstecs entre bancs i la decisió del BCE de no baixar encara més els tipus oficials, sinó de prendre altres mesures com disparar la compra de deute, va fer pujar a l’euribor fins al -0,081% el maig passat i va provocar que les quotes hipotecàries s’encarissin entre l’abril i el juliol.

Cinc mínims històrics

La injecció massiva de liquiditat al mercat i la promesa de mantenir els tipus baixos durant més temps per part del BCE, amb tot, van tornar aviat l’euribor i les quotes hipotecàries a les baixades. A partir de l’agost, l’índex va registrar cinc mínims històrics mensuals consecutius, fins a tancar l’exercici en un inèdit -0,479% al desembre. «Les expectatives de cara al 2021 són molt planes, és a dir, se situarà en nivells molt similars als actuals, potser uns cinc punts bàsics (fins al voltant al 0,42%) per sobre a finals d’any. Això és així perquè existeix un ampli consens en què el BCE mantindrà els seus esforços per garantir unes condicions monetàries molt relaxades tot l’any», apunten fonts del mercat.

En cas de confirmar-se, les quotes hipotecàries que vagi tocant revisar continuaran abaratint-se fins a finals d’any a causa de la comparativa interanual, ja que l’euribor no va baixar del -0,41% fins al setembre. De fet, és possible que l’índex caigui encara una mica més a la primera part de l’exercici. «Dependrà de la prima de risc interbancari, actualment en 10 punts bàsics. Una reducció d’aquesta prima no és descartable, però no pensem que pugui ser de més de cinc punts bàsics, amb la qual cosa l’euribor no hauria de caure per sota de -0,55%», apunten en una casa d’anàlisi.

Afortunats del maig

Notícies relacionades

Per tant, la possible pujada de l’euribor de cinc punts bàsics des dels nivells actuals es produiria probablement a la segona meitat de l’any, sobretot en l’últim trimestre. «Dependrà de la revisió que doni a conèixer el BCE de la seva política monetària, una cosa que té previst fer a finals del primer semestre. El BCE podria començar a reduir el 2022 el caràcter tan expansiu de la seva política monetària, ja sigui adquirint menys actius en els seus diferents programes de compra o subministrant una menor liquiditat als bancs a través de les operacions TLTRO», explica un analista.

En cas de confirmar-se aquestes previsions, els hipotecats més beneficiats seran els que hagin de revisar el seu crèdit amb l’euribor del maig. Per a una hipoteca de 150.000 euros a 30 anys i amb un diferencial sobre l’euribor del 0,99%, suposaria un estalvi anual d’uns 375 euros. Els més perjudicats, en l’altre extrem, serien els que hagin d’actualitzar el seu préstec amb la referència del desembre. Per a una hipoteca tipus similar, això sí, suposaria una pujada petita, d’amb prou feines uns 60 euros en els següents dotze mesos.