Comptabilitat nacional

Primer trimestre: les famílies van estalviar per por, l'Estat va gastar per necessitat

L'estalvi de les llars, que era en negatiu, va pujar a l'11,2% de la seva renda disponible

El dèficit públic va pujar el 134% fins als 9.167 milions d'euros, el 3,9% del PIB trimestral

Primer trimestre: les famílies van estalviar per por, l'Estat va gastar per necessitat

FERRAN NADEU

Es llegeix en minuts

Rosa María Sánchez

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) continua, a poc a poc, traduint en xifres l’impacte econòmic de la pandèmia. En el primer trimestre de l’any, amb només dues setmanes afectades per l’estat d’alarma, l’estalvi de les famílies es va disparar fins a l’11,2% de la seva renda bruta, el nivell més gran des del 2009 (amb l’anterior crisi financera), afectat per l’aturada del consum lligat al confinament i per la precaució davant de la incertesa màxima provocada per la pandèmia.

Al costat de les administracions, l’augment de les necessitats de despesa per atendre l’emergència sanitària va elevar el dèficit públic fins als 9.167 milions d’euros, amb un increment del 134% sobre els 3.915 milions del primer trimestre del 2019. Si s’eliminen els efectes estacionals i de calendari, la necessitat de finançament de les Administracions Públiques se situa en el 3,9% del PIB trimestral, 1,2 punts més que en el trimestre anterior.

Aquests són algunes de les dades que figuren en l’estadística dels Comptes Trimestrals no Financers dels Sectors Institucionals, corresponents al primer trimestre, que l’INE ha publicat aquest dimarts.

En total, eliminats els efectes estacionals i de calendari, la capacitat de finançament de l’economia espanyola davant la resta del món nacional es va situar en el 2,0% del PIB, vuit dècimes menys que en el trimestre anterior. La renda nacional bruta va assolir els 292.832 milions d’euros en el primer trimestre i la renda nacional disponible bruta se situa en 288.560 milions, amb caigudes del 4,7% i el 4,9%, respectivament, respecte al trimestre anterior.

Empreses i bancs

Al costat de les empreses,  el valor afegit brut generat va caure el 4,7% respecte al mateix període del 2019, mentre que l’excedent brut d’explotació (un concepte assimilable al de benefici brut) va caure el 14,3%. 

Si s’eliminen els efectes estacionals i de calendari, la participació de l’excedent brut del sector en el seu valor afegit se situa en el 38,6%, cosa que suposa 3,9 punts menys que en el trimestre anterior.

Et pot interesar

En conjunt, les empreses, després d’invertir el 4,2% menys, van aconseguir estalviar en el primer trimestre (5.220 milions), però molt menys que en el mateix període del 2019 (15.254 milions).

El sector financer, per la seva part, és el que presenta un millor acompliment en el primer trimestre de l’any.  El valor afegit brut de les institucions financeres va augmentar el 22,4% en el primer trimestre del 2020 respecte al mateix període del 2019, mentre que el seu excedent d’explotació brut es va incrementar el 56,9%. La seva capacitat d’estalvi va augmentar fins als 8.260 milions, davant els 5.892 milions del primer trimestre del 2019.