27 maig 2020

Anar al contingut

Per la crisi del coronavirus

El Tresor quadruplica la necessitat de finançament fins als 130.000 milions

Abans de la pandèmia s'havia previst una emissió neta de deute de 32.500 milions

En total l'organisme haurà de realitzar una emissió bruta de 297.657 milions

Sara Ledo

El Tresor quadruplica la necessitat de finançament fins als 130.000 milions

Oscar Ca as - Europa Press

El Tresor Públic preveu elevar l’emissió neta des dels 32.500 milions d’euros previstos inicialment per a aquest any fins als 130.000 milions d’euros com a conseqüència de l’augment de deute públic derivat de l’enorme despesa de la crisi del coronavirus i la reducció dels ingressos com a conseqüència de la contracció econòmica. Així ho detalla l’organisme en una revisió del seu programa per fer front a una pandèmia que «està tenint importants conseqüències econòmiques» a Espanya. 

L’augment de la despesa pública derivat de la pandèmia i la caiguda dels ingressos ha portat el Tresor a elevar en uns 97.500 milions d’euros la necessitat inicial de finançament net, multiplicant per quatre la previsió inicial, de 32.500 milions.

La necessitat de finançament net de 130.000 milions es converteix així en la més alta de la història del Tresor, i supera, fins i tot, la de l’any 2009, quan es va proposar captar 110.000 milions nous. No obstant, segons fonts d’aquest organisme, el Tresor espera poder obtenir part d’aquest finançament necessari dels diferents mecanismes en què està treballant la Comissió Europea. Així, dels 130.000 milions de nou finançament necessari es podrien arribar a descomptar uns  15.000 milions d’euros, que Espanya podria rebre del sistema de reassegurança d’ocupació (SURE), així com l’import que es pugui percebre del fons de reconstrucció de 500.000 milions pactat entre França i Alemanya, encara pendent d’aprovació.

En termes bruts, el Tresor Públic estima una necessitat d’emissió de deute l’any 2020 de 297.657 milions d’euros. Amb aquesta quantitat s’ha de finançar la nova necessitat de 130.000 milions d’euros i refinançar els venciments de títols previstos per a aquest any. De l’emissió bruta prevista de 297.657 milions, es preveu finançar 185.969 milions a mitjà i llarg termini mitjançant bons i obligacions, i 111.688 milions més a través de lletres del Tresor.

Accelerament a les emissions

Des que va esclatar la crisi de la Covid-19, el Tresor va començar a accelerar les seves emissions, de manera que ja ha finançat 143.491 milions d’euros en el mercat, el 48,6% del nou objectiu establert per al 2020, dels quals 101.738 milions han sigut a mitjà i llarg termini (54,9% de l’objectiu) i 41.753 milions han sigut en lletres (37,9% de l’objectiu).

El 24 de març va emetre una referència a set anys, a la qual han seguit molts altres emissors sobirans europeus, especialment la sindicació realitzada a l’abril, quan es va emetre un nou bo a 10 anys per 15.000 milions d’euros, l’import més gran emès en una referència en la història del mercat de capitals. A més, va obtenir el rècord de demanda rebuda per qualsevol emissor públic o privat per a una sola referència, i va superar els 96.500 milions d’euros.

Malgrat l’increment en les necessitats de finançament i de la volatilitat financera global, el cost mitjà de les noves emissions des de començament d’any és del 0,31%, mentre que el cost mitjà del deute en circulació es continua contraient i se situa en un mínim històric del 2,02%. El 2019, les ràtios de càrrega d’interessos amb relació al PIB (2,2%) i amb relació als ingressos de les administracions públiques (5,8%) es van situar en els mateixos nivells que el 2004. La càrrega anual d’interessos del conjunt de les administracions públiques ha descendit en gairebé 7.000 milions d’euros des del 2013, i ha passat de 35.405 milions d’euros a 28.450 milions a finals del 2019.

Temes: Coronavirus