CANVIS EN L'ESBORRANY

Renda 2020: Novetats de la declaració de l'IRPF 2019

Conèixer les deduccions és clau per complir amb Hisenda i sortir-ne ben parat

Renda 2020: Novetats de la declaració de l'IRPF 2019
Es llegeix en minuts

Agencias

De cara a la declaració de la renda del 2020, conèixer amb claredat quines són les possibles deduccions al saldar comptes de l’IRPF 2019 és clau per complir amb Hisenda i sortir-ne ben parat. Aquestes són les principals novetats:

Identificació del domicili fiscal

En primer lloc, entre les novetats d’aquest any de l’esborrany de la renda destaca una simplificació «notable» de la identificació del domicili fiscal del contribuent, respecte al model d’anys anteriors.

Tradicionalment aquesta informació es trobava a la primera pàgina del model i es mostrava en el moment de la descàrrega de dades fiscals, però aquest any s’ofereix de forma separada a la resta de la declaració, pel que de forma «senzilla i intuïtiva» el contribuent ratificarà l’últim domicili fiscal disponible o, en el seu cas, el modificarà.

Rendiments de capital immobiliari

Una altra novetat important és la millora en l’emplenament dels rendiments de capital immobiliari i d’activitats econòmiques en estimació directa: s’ha consolidat en un únic apartat tota la informació relacionada amb els immobles dels que és titular el contribuent, ja sigui com a propietari o com a usufructuari.

En el cas d’arrendament de béns immobles o de constitució de drets o facultats d’ús o gaudi sobre els mateixos, per facilitar el càlcul del rendiment net de capital immobiliari que correspongui, es desglossen tots els conceptes necessaris per ajudar el contribuent en el càlcul de la principal despesa deduïble, les quantitats destinades a l’amortització.

Emplenant aquestes caselles, Renda Web calcularà l’import de l’amortització deduïble i, al pròxim exercici, el contribuent podrà obtenir aquest import directament de Renda Web.

Et pot interesar

Rendiments d’activitats econòmiques

En relació amb els «rendiments d’activitats econòmiques en estimació directa», es modifica la relació d’ingressos computables i despeses deduïbles. En el cas dels ingressos, es persegueix que la relació d’ingressos declarats sigui més conforme a la naturalesa dels ingressos obtinguts.