03 juny 2020

Anar al contingut

consultori laboral

Adaptació de jornada davant del coronavirus: com la sol·licito i altres dubtes

El Govern habilita mesures excepcionals per a aquelles persones que tinguin familiars a càrrec, fins al segon grau

Gabriel Ubieto

Adaptació de jornada davant del coronavirus: com la sol·licito i altres dubtes

FERRAN NADEU

El tancament de guarderiesescoles i centres de dia per a la tercera edat a causa de la pandèmia del coronavirus ha provocat que moltes persones hagin de compaginar en aquests temps de pandèmia la seva jornada laboral amb la cura dels seus éssers estimats. Per a ells, el Govern va habilitar la setmana passada una sèrie de mesures excepcionals per facilitar que els i les treballadores puguin reorganitzar-se el seu temps de treball i les seves tasques de cures. En aquest article repassem alguns dels principals dubtes sobre això.

Tinc familiars a càrrec, ¿puc sol·licitar una adaptació o reducció de jornada?

Sí, sí que pots. Aquesta pot ser fins al 100% de la jornada laboral i per a això el treballador o treballadora ha de comunicar formalment a l’empresa la seva voluntat de readaptar-se i/o reduir el seu temps de treball. Això ho ha de fer amb 24 hores d’antelació a la modificació de la jornada desitjada. I el treballador pot acollir-se a aquesta reorganització «quan sigui necessària la presència de la persona treballadora per a l’atenció [...] per raons d’edat, malaltia o discapacitat, i es necessiti cura personal i directa», segons constata el BOE.

¿Puc sol·licitar-ho per atendre qualsevol familiar?

No, el treballador només pot justificar una adaptació de jornada per cuidar familiars per consanguinitat fins al segon grau. És a dir, un pare pot cuidar un fill, un net o el seu pare o l’avi. Però no pot sol·licitar-ho per cuidar un oncle, un nebot o un cosí.

¿L’empresa ha d’autoritzar la readaptació de jornada?

Sí, sí que és necessari que l’empresa autoritzi la readaptació i existeix la possibilitat que la denegui. No obstant, el decret aprovat pel Govern augmenta les garanties per al treballador i desplaça la càrrega de prova de l’empleat a l’empresari. És a dir, en cas que l’empresari negués l’adaptació de jornada al seu empleat i aquest presentés la denúncia pertinent, seria la companyia la que tindria l’obligació legal de justificar el per què ha rebutjat readaptar la jornada del seu treballador. Si el jutge estimés que l’argumentació no se sosté, el treballador tindria dret a accedir a la readaptació de la seva jornada.

¿Com es veu afectat el meu sou?

En cas que un treballador opti per sol·licitar una reducció de jornada i aquesta li sigui autoritzada, el seu sou es veurà reduït en la mateixa proporció que la reducció de jornada que hagi sol·licitat. És a dir, si sol·licita un 100% de reducció, deixarà de cobrar el 100% del seu sou. En cas que es redueixi un 50%, deixarà d’ingressar el 50%. En el cas d’una readaptació de jornada, si aquesta és del mateix nombre d’hores que en circumstàncies normals, el salari no es veurà afectat.

¿Tinc dret a alguna prestació extraordinària?

No. Si bé en un primer moment el Govern va sondejar la possibilitat d’habilitar una prestació extraordinària per a progenitors amb fills a càrrec que haguessin de quedar-se a casa durant el confinament, aquesta hipòtesi no ha tingut continuïtat. Per tant, fins ara els treballadors que es vegin forçats a reduir la seva jornada laboral per cuidar familiars a càrrec hauran d’assumir la falta d’ingressos que això els comportarà.

¿Puc sol·licitar treballar des de casa?

El teletreball és una de les mesures vàlides per compaginar jornada laboral i cures. No obstant, aquesta modalitat ha d’acordar-se entre empresa i treballador i cap de les dues parts pot imposar-se-la a l’altra. Govern, patronals i sindicats han acordat facilitar i incentivar, en la mesura possible, aquesta opció. Així mateix, en cas d’existir teletreball, l’empresa ha de proporcionar els mitjans necessaris perquè el mateix pugui ser dut a terme (des d’ordinador, accés informàtic, connexions a internet, etc.)