25 maig 2020

Anar al contingut

tributs

Catalunya, l'única comunitat que analitza la bretxa fiscal

El Regne Unit és un dels països en el qual hi ha més implantada la comparació entre el que es recapta i el que s'hauria de recaptar

Agustí Sala

Una cosa és la quantitat que es recapta i una altra la que s’hauria de recaptar. Això és el 'tax gap' o bretxa fiscal, un instrument essencial per estimar l’elusió  i el frau fiscal. A Catalunya s’ha dut a terme un estudi d’aquest tipus, pioner a Espanya per part d’una Administració, elaborat per l’Institut d’Economia de Barcelona (IEB) i la consultora Everis per a l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).

Una de les conclusions és que quatre de cada 10 euros que haurien de tributar per l’impost de patrimoni a Catalunya no ho fan en el període voluntari. I essencialment perquè els contribuents presenten la declaració però per un import inferior del que haurien de presentar.

L’estudi, en aquest cas, compara la quantitat que es deuria dels quatre tributs cedits i propis de la Generalitat més importants i quant n’haurien d’aportar en el període voluntari. El va dirigir el catedràtic d’Economia de la Universitat de Barcelona (UB) Alejandro Esteller-Moré, amb l’objectiu que la mateixa ATC faci servir l’eina per calcular el 'tax gap' periòdicament. 

Segons aquesta anàlisi, la bretxa fiscal dels impostos de successions, transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITP i AJD), patrimoni i sobre estades turítiques, que suposen el 90% dels ingressos de l’administració catalana, se situa en el 25,53%, amb dades del 2014. Això significa que un de cada quatre euros s’escapen al fisc català, la qual cosa suposa una minva de 789,83 milions d’euros, abans que l’ATC realitzés actuacions de comprovació i inspecció.

La mitjana de la bretxa fiscal pot conduir a engany. Mentre que en successions se situa per sobre del 40%, en l’impost sobre estades turístiques és del 29%. Però, dins d’aquest gravamen, en l’apartat de vivendes que es lloguen a turistes es dispara fins a fer que tres de cada quatre euros s’escapin del fisc català.

Catalunya és l’única comunitat autònoma que ha encarregat un estudi d’aquest tipus. El Regne Unit és un dels països que el té més desenvolupat i on s’estima en un 5,7%, segons l’últim estudi realitzat amb dades del 2016 i 2017. Hi ha fins a un total de 12 països de la Unió Europea (UE), que el realitzen globalment o específicament per a alguns tributs.