Impostos

Brussel·les proposa un IVA del 0% i diversos tipus reduïts

La Comissió Europea planteja una reforma del sistema per acabar amb les excepcions i evitar la fragmentació

No es podran acollir als tipus reduïts el tabac, el joc, les begudes alcohòliques, els metalls preciosos o els combustibles

Brussel·les proposa un IVA del 0% i diversos tipus reduïts

PATRICK SEEGER (EFE)

Es llegeix en minuts

Silvia Martinez / Brussel·les

L'impost sobre el valor afegit (IVA) està en procés de canvi. Cada any les hisendes europees perden aproximadament 50.000 milions d'euros pel frau a l'impost sobre el valor afegit, i Brussel·les sosté que les regles d'aquest impost s'han quedat obsoletes, són massa restrictives o permeten derogacions que fragmenten el sistema. Ara la Comissió Europea proposa canvis legislatius per aconseguir més uniformitat a l'IVA a l'hora que donen més llibertat als governs de la UE per aplicar fins a tres tipus reduïts a determinats productes o serveis i fins i tot un tipus del 0%.

Actualment, alguns estats membres poden aplicar tipus reduïts inferiors al 5% a la roba infantil, mentre que altres no poden. El motiu és simple, els que aplicaven percentatges inferiors abans de l'entrada en vigor del reglament, a principis dels 90, han pogut mantenir les seves derogacions. Aquest és el cas de França, que manté un tipus del 2,1%, Luxemburg, del 3%, o Espanya i Itàlia, del 4%, per a determinats aliments o productes farmacèutics, mentre que altres països estan obligats a aplicar tipus més elevats.

Sota les noves regles, a més del tipus estàndard mínim del 15%, els estats membres podran aplicar un tipus d'entre el 5% i el tipus mínim escollit en dues categories de productes o serveis. També tindran dret a derogar l'IVA o aplicar un tipus zero en un cas i a aplicar un tipus reduït d'entre el 0% i el 5%. La proposta respon a una demanda dels estats membres, com el Regne Unit, per utilitzar una autonomia que avui dia no tenen ja que qualsevol canvi en matèria fiscal s'ha d'adoptar per unanimitat.

Taxa mitjana del 12%

Segons la nova normativa proposada per la Comissió, la reducció o exoneració de l'IVA es podrà aplicar a tota mena de productes i serveis, menys a metalls preciosos, begudes alcohòliques, joc, telèfons mòbils, serveis financers, combustible, armes, tabac i aparells domèstics, que hauran d'estar subjectes al mínim del 15%. A més, per salvaguardar els ingressos, evitar una carrera a la baixa que pugui distorsionar la competència o la incertesa legal, els estats membres hauran de garantir que la taxa mitjana de l'IVA es mantindrà com a mínim en el 12%. Els estats membres hauran de garantir que si un producte es beneficia d'un IVA reduït, això també repercutirà en el preu que paguen els consumidors.

Fa tres mesos la Comissió va proposar un canvi en les regles per aplicar el principi de carregar l'IVA del país de destí. Perquè aquesta reforma funcioni Brussel·les proposa ara equilibrar els tipus d'IVA. "Perquè el sistema funcioni, els tipus d'IVA dels estats membres han de ser similars, de manera que la competència deslleial es mantingui al mínim", esgrimeix la Comissió en el seu document. Això significa que les derogacions i els tipus reduïts actuals expiraran quan s'introdueixi el nou sistema, que ara s'ha de negociar al Consell, encara que els governs tindran llibertat per mantenir tipus reduïts.

Simplificació per a les pimes

Et pot interesar

La proposta té una segona derivada. La reforma afavorirà una reducció de costos en els tràmits de les petites i mitjanes empreses quan operen de manera transfronterera i amb ingressos de menys de 100.000 euros. Les normes actuals permeten als estats membres aplicar exempcions a l'IVA de les petites empreses sempre que no excedeixin una quantitat anual que varia d'un país a l'altre. Les normes actuals permeten alliberar les empreses de determinades obligacions en matèria d'identificació, facturació o comptabilitat que tenen llibertat per utilitzar-les o no. Però aquestes mesures de simplificació només estan disponibles per a les petites companyies a nivell domèstic i no quan operen de manera transfronterera. "Això crea un entramat de regles que distorsionen el terreny de joc", sosté la Comissió.

La proposta introduirà un llindar europeu d'ingressos --dos milions d'euros-- i permetrà a més empreses beneficiar-se d'una simplificació de les regles i per tant d'un estalvi en els costos. Segons els càlculs de Brussel·les, això els permetrà estalviar un 18% anual, cosa que podria impulsar l'activitat comercial anual el 13%.