21 febr 2020

Anar al contingut

MILLORA EN ELS RESULTATS DEL SECTOR FINANCER

El Popular veu en la caiguda de la mora «la millor notícia» del 2014

La morositat ha baixat al 13,78% del total de la cartera de crèdits

El benefici del banc que presideix Ángel Ron va pujar fins als 330 milions

ROSA MARÍA SÁNCHEZ / MADRID

Banco Popular va estrenar ahir nova imatge corporativa per subratllar, segons el seu president, Ángel Ron, l'etapa de «lent retorn a la normalitat» que ha iniciat l'economia espanyola i el sector financer, en general, i l'entitat, en particular.

En la presentació de resultats de l'entitat corresponents a l'any 2014, Ron es va referir a la rebaixa de la morositat del crèdit durant quatre trimestres consecutius com «la millor notícia de l'any», perquè la mora «ha invertit la seva tendència i ha començat a caure», passant del 14,39% del 2013 al 13,78%, amb una xifra total de crèdits dubtosos de 3.463 milions.

RESULTATS / El Popular va obtenir el 2014 un benefici net de 330,4 milions, el 31,4% superior al dels comptes del 2013 després d'haver estat reformulats per indicació del Banc d'Espanya per a tot el sector.

Al desembre el Banc d'Espanya va obligar les entitats a imputar al 2013 les contribucions ordinària i extraordinària al Fons de Garantia de Dipòsits . Així, el benefici del 2013 inicialment publicat, de 325 milions d'euros, va quedar reduït a 252 milions.

Si el benefici del 2014 es compara amb el del 2013 reformulat, el guany de l'any passat va créixer el 31,4%. Si es descompten les aportacions al Fons de Garantia, la millora es limita a l'1,5%.

Ángel Ron va justificar el menor creixement del resultat de l'entitat en comparació amb altres del sector, en el fet que el Popular ha realitzat el seu sanejament «sense ajudes públiques i sense traspassar actius a la Sareb (el banc dolent)». Dit això, va avançar que els resultats creixeran amb força el 2015 gràcies a una previsible caiguda intensa de les provisions, que el 2014 van restar 2.292 milions al compte.

Després d'una caiguda del crèdit del 0,6% el 2014, el conseller delegat de l'entitat, Francisco Gómez, va confiar que aquest 2015 torni a créixer per primera vegada després de la crisi.

Als resultats del 2014 va contribuir la venda d'immobles adjudicats per un import de 1.503 milions (el 94% més que el 2013). Per al 2015 es preveuen uns ingressos mínims de 2.000 milions per aquest concepte. «No es produirà un nou boom immobiliari», va aventurar Ron, «però el sector deixarà de treure pes al PIB».

En contra de «rumors interessats» difosos, el president del Popular va descartar una ampliació de capital de l'entitat, ja que va dir comptar amb unes ràtios «molt àmplies».

Ron va explicar que l'objectiu és avançar en l'objectiu de dedicar el 50% del benefici al pagament de dividends i de fer-ho en metàl·lic. De moment, el primer benefici a compte del 2015, al juliol, es pagarà en metàl·lic (dos cèntims per acció).