IRPF 2020

¿Com es poden consultar les dades fiscals per a la declaració de la renda?

La informació és accessible a la web de l’Agència Tributària des del 24 de març

¿Com es poden consultar les dades fiscals per a la declaració de la renda?
2
Es llegeix en minuts
Agustí Sala
Agustí Sala

Redactor en cap d'Economia

Especialista en Economia

Ubicada/t a Barcelona

ver +

Un element imprescindible per fer la declaració de la renda 2020 són les dades fiscals, que són totes les que tenen transcendència impositiva de les quals disposa l’Agència Tributària (retencions, ingressos, etc). Des del 24 de març s’hi pot accedir a la web de l’Agència Tributària de cara a la declaració, que es pot presentar a través d’internet a partir del 7 d’abril.

Es pot accedir a aquestes dades identificant-se amb la Cl@ve PIN, que és una forma d’identificació per realitzar tràmits per internet amb una validesa limitada en el temps i que es pot renovar cada vegada que es necessiti.

Una altra via és el número de referència, que es pot obtenir al portal de Renda 2020 mitjançant l’opció «Obtingui el seu número de referència RENØ» facilitant l’import de la casella 505 de la declaració de Renda de 2019, el DNI/NIE i la seva data de validesa, expedició o número de suport. S’obté amb el Servei REN0 o a través del telèfon 901 12 12 24, a partir del NIF del contribuent i el valor d’una determinada casella de la declaració de l’última declaració de renda, i es comunica a l’interessat a través d’un missatge SMS al número de telèfon mòbil facilitat pel contribuent. Si el contribuent no hagués presentat declaració de renda el 2019 o el resultat de la casella 505 hagi sigut igual a zero, haurà de disposar del número IBAN d’un compte bancari en el qual figuri com titular.

Una altra manera d’accedir a les dades fiscals és el certificat o DNI electrònic. Per obtenir aquest certificat se sol·licita davant una Autoritat de Certificació (AC). En general cal fer tres passos per obtenir-lo: Sol·licitar-lo per internet des de la pàgina web de l’Autoritat de Certificació o Acreditació, mitjançant la presència física del sol·licitant davant alguna de les oficines d’inscripcions, també anomenades Autoritats de Registre, habilitades per l’AC. L’Agència Tributària actua com a oficina d’inscripcions per a l’acreditació de la identitat (en cap cas és entitat emissora del certificat) dels certificats electrònics emesos per la Fàbrica Nacional de Moneda i Timbre (FNMT). Per acudir a una oficina de l’Agència Tributària cal sol·licitar cita prèvia. I finalment es pot descarregar per internet.

Després de la identificació amb qualsevol dels mètodes habilitats, si és la primera vegada que s’accedeix als serveis de renda 2020, es mostrarà una finestra perquè confirmi o modifiqui, si fos necessari, les dades del seu domicili habitual. Aquesta és la clau definitiva perquè es mostrin les dades fiscals que li consten a l’Agència Tributària en el moment de la consulta.

Notícies relacionades

També es poden consultar les dades fiscals a través de l’app «Agència Tributària per a dispositius mòbils, amb el número de referència de renda o amb Cl@ve PIN. Una vegada iniciada la campanya, també és possible accedir a aquest servei des de la relació de tràmits del «Model 100 – Model 102. IRPF. Declaració i documents d’ingrés o devolució» a la Seu Electrònica.

En el cas d’haver de consultar les dades fiscals d’un exercici anterior, s’hi pot accedir des de l’apartat «Exercicis anteriors» i seleccionar l’exercici que correspongui.