Una societat poc igualitària

Discriminades, sí

Les desigualtats socials de gènere repercuteixen en la salut

Discriminades, sí

JOAN CORTADELLAS

3
Es llegeix en minuts
Carme Borrell
Carme Borrell

Doctora. Membre de la Red de Científiques Comunicadores. Experta en salut pública de l'Agència de Salut Pública de Barcelona

ver +

Aquests dies s’ha parlat àmpliament de les desigualtats de gènere en la vida diària. Hi ha factors estructurals de la societat patriarcal en què vivim que determinen aquestes desigualtats. Vegem-ho en dos exemples. L’informe del 2017 de la Unió Europea sobre equitat entre dones i homes mostra les desigualtats en aspectes tals com la participació en el mercat laboral, les condicions de la feina tant fora de casa com a la llar i la independència econòmica, les desigualtats en la presa de decisions o la violència de gènere.

L’informe mostra la pitjor situació de les dones respecte als homes a tots els països de la Unió Europea. Per una altra part, l’informe del 2017 del Fòrum Econòmic Mundial sobre la bretxa de gènere en 144 països exposa també aquesta situació i documenta un retrocés el 2017, sobretot per les menors oportunitats econòmiques i de poder polític de les dones.

Viure més però amb més mala salut

Malgrat aquestes desigualtats socials de gènere, l’esperança de vida al néixer és més llarga per a les dones que per als homes. Per exemple, a Barcelona és de 86,6 anys en les dones i de 80,8 entre els homes. Les normes masculines també tenen un preu per a la salut dels homes, són els «costos de la masculinitat». Paradoxalment, per ser percebuts com a masculins i així aconseguir un estatus social superior, els homes són pressionats i recompensats per adoptar certs riscos, com per exemple hàbits pitjors relacionats amb la salut (consum de tabac, alcohol i altres drogues, etcètera) i més conductes que comporten risc d’accidents, cosa que s’ha traduït en més morts per lesions per sinistres i violències, i per malalties com el càncer o patologies respiratòries.

Les dones són més de la meitat de la població mundial i segueixen estant discriminades

En canvi, quan analitzem indicadors de salut i qualitat de vida, les dones presenten una situació pitjor ja que tenen més malalties cròniques, menys benestar i una salut mental pitjor. O sigui, elles viuen més anys però amb una salut pitjor. S’ha de tenir en compte que aquests indicadors de salut són pitjors en les dones de classes socials desafavorides en què s’acumulen condicions de treball desfavorables, salaris més baixos i unes càrregues de feina domèstica i familiar importants.

Salut sexual i violència de gènere

La càrrega de malaltia a nivell mundial també afecta les dones. Respecte a la salut sexual i reproductiva, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ens fa saber com cada dia del 2015 morien 830 dones a causa d’embaràs o del part (xifres que són especialment elevades en alguns països de l’Àfrica o l’Àsia). Tot això revela la importància de poder tenir un part amb l’ajuda de professionals especialitzats o un accés efectiu en la contracepció, fets que no són freqüents en algunes parts del món i sobretot al continent africà.

La discriminació es mostra clarament quan parlem de la violència de gènere. Les estimacions de l’OMS indiquen que prop d’una de cada tres (35%) dones de tot el món han patit violència física o sexual al llarg de la vida. La major part d’aquesta violència és per part del company. Fins un 38% dels assassinats de dones són comesos per la parella. Convé assenyalar que la violència en totes les seves formes pot afectar negativament la salut física, mental, sexual i reproductiva de les dones.

Entretots

Publica una carta del lector

Escriu un post per publicar a l'edició impresa i a la web

També s'ha d’advertir que el cinquè dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides per al 2030 fa referència a la igualtat de gènere i destaca, entre altres aspectes relacionats amb els factors estructurals que determinen les desigualtats de gènere, la importància d’eliminar totes les formes de violència contra les dones i nenes en l’àmbit públic i privat, inclosos el tràfic i l’explotació sexual i de tota classe, així com d’acabar amb les pràctiques nocives en la infància com el matrimoni forçós i de nenes i la mutilació genital. Un altre tema que resulta rellevant és assegurar l’accés universal a la salut sexual i reproductiva i als drets reproductius.

Notícies relacionades

Les dones són més de la meitat de la població mundial i segueixen estant discriminades. És necessari avançar en la disminució de les desigualtats de gènere en el si de la societat i, conseqüentment, també en les desigualtats en l’àmbit de la salut. Per a això és necessari un fort compromís tant de la societat civil com de les institucions per avançar cap a una societat més justa i igualitària.

(L'autora d'aquest article forma part de la Xarxa de Científiques Comunicadores