Durant el 2022

El Baix Llobregat, comarca amb més creació empresarial amb suport de la Diputació

L’any passat es van impulsar a la demarcació catalana 735 societats de nou encuny

El Baix Llobregat, comarca amb més creació empresarial amb suport de la Diputació

Ricard Cugat

1
Es llegeix en minuts
El Periódico

La comarca del Baix Llobregat va ser el 2022 la demarcació catalana on es van crear més empreses amb el suport de la Diputació de Barcelona. Concretament, van ser 735 les societats que es van crear el 2022 al Baix Llobregat, seguides de les 376 del Vallès Occidental, les 354 del Maresme i les 344 i 281 del Barcelonès i el Vallès Oriental, respectivament.

Per sectors, destaquen les empreses creades amb pla d’empresa dedicades al comerç (346), que representen un 26% del total; les dedicades a serveis personals (286), que representen un 22%; les de serveis a les empreses (189), amb un volum del 14%; les d’altres serveis (159), amb un 12%, i les de serveis a restauració (139), que representen un 10% del total d’empreses creades amb pla d’empresa.

Segons dades de la Diputació, gairebé la meitat de les empreses de recent creació no sobreviu en els tres primers anys. En aquest context i amb l’objectiu de respondre a les necessitats de les companyies, la Diputació de Barcelona, a través dels seus Centres Locals de Serveis a les Empreses (CLSE), els ofereix 1.621 espais d’allotjaments empresarial a la província.

Oficines, coworkings i naus industrials

coworkings Aquests espais estan adaptats tant al cicle de vida de l’empresa (de recent creació a consolidades) com a les seves necessitats d’espais de treball (oficines, coworking i naus industrials).

Segons dades de la Diputació, de mitjana, la taxa de supervivència de les empreses allotjades en un espai de titularitat pública als tres anys de la seva creació és del 70%, mentre que per al total de les empreses en el mateix període és del 58,6%.

Notícies relacionades

Actualment, a la província hi ha 64 infraestructures d’allotjament empresarial amb 1.621 mòduls en 47 municipis. Segons modalitat d’allotjament, 965 (60%) són espais d’oficina o despatxos d’ús individual per a cada empresa; 586 (36%) són espais de coworkig (oficina d’ús compartit a la mateixa sala en la qual conviuen diverses empreses) i un 4% són naus industrials de petita o mitjana dimensió.

Si s’analitza segons règim d’allotjament, 867 (54%) són vivers d’empresa, 569 (35%) són centres d’empreses i 185 (11%) són hotels d’empreses.