Drogues

Barcelona, la ciutat amb més ketamina en aigües residuals d’Europa

Un estudi de l’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (EMCDDA) ha analitzat 104 ciutats de 21 països

Els experts consideren que aquest resultat és una «alerta primerenca» d’una amenaça emergent per a la salut de la població

Barcelona, la ciutat amb més ketamina en aigües residuals d’Europa
3
Es llegeix en minuts
El Periódico

Barcelona és la ciutat on les aigües residuals contenen més ketamina, segons un estudi de l’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (EMCDDA) que conté dades de 104 ciutats de 21 països europeus.

L’informe, publicat aquest dimecres i elaborat pel grup europeu Score en associació amb l’Observatori –amb seu a Lisboa– estudia per primera vegada la presència de la ketamina i apunta que les càrregues més altes d’aquest fàrmac es donen a les aigües residuals de ciutats de Dinamarca, Itàlia, Espanya i Portugal.

Més de tres quartes parts de les ciutats estudiades van registrar més càrregues de ketamina a les aigües residuals durant el cap de setmana (de divendres a dilluns) que durant els dies feiners, cosa que reflecteix l’ús predominant de ketamina en entorns recreatius, segons l’estudi.

En concret, a Barcelona la quantitat de ketamina detectada en mil·ligrams per 1.000 habitants al dia va ser de 25,98 en dia feiner i de 32,06 en cap de setmana, cosa que suposa una mitjana diària setmanal de 29,45.

Els resultats d’un estudi mostren que les sis substàncies analitzades –cocaïna, cànnabis, amfetamina, metamfetamina, MDMA i ketamina– eren presents en «gairebé tots els llocs» el 2022 i que cada vegada es detecten més restes de cocaïna i metamfetamines en aigües residuals europees i s’estan ampliant a noves ciutats del continent, cosa que revela un problema de drogues «estès» i «complex», segons l’Observatori Europeu de les Drogues i les Toxicomanies (EMCDDA). El director de l’EMCDDA, Alexis Goosdeel, considera que les mostres d’aigües residuals poden ser una «alerta primerenca de les amenaces emergents per a la salut».

La cocaïna segueix a l’alça

Les restes de cocaïna detectades en aigües residuals registren augments des del 2016, tot i que amb «certa fluctuació» durant el confinament pel coronavirus.

Van continuar sent més elevats a les ciutats europees occidentals i meridionals, especialment a Bèlgica, els Països Baixos, Espanya i Portugal, però també s’hi van trobar traces a la majoria de les urbs d’Europa oriental, on hi va haver augments.

Més de la meitat (38) de les 66 ciutats amb dades el 2021 i el 2022 van registrar increments en els residus de cocaïna, mentre que 18 no van comunicar cap canvi i 10 una disminució.

A més, un altre projecte recent va detectar residus de crac a les 13 ciutats europees que es van incloure en aquest estudi, amb les concentracions de cocaïna més grans a Amsterdam i Anvers, va explicar l’EMCDDA.

Estès el consum de metamfetamines

També es van detectar més residus de metamfetamines, que tradicionalment estaven concentrades a la República Txeca i Eslovàquia, però ara també són presents a Bèlgica, l’est d’Alemanya, Espanya, Xipre, Turquia i el nord d’Europa (com Dinamarca, Letònia, Lituània, Finlàndia i Noruega). De les 60 ciutats amb dades el 2021 i el 2022, gairebé dos terços (39) van notificar un augment dels residus, 15 una disminució i sis una situació estable.

Quant a les altres quatre substàncies incloses en l’estudi –amfetamina, cànnabis, MDMA i ketamina–, el panorama és «heterogeni».

Les càrregues més altes d’amfetamina van ser notificades en ciutats de països del nord i l’est d’Europa (Bèlgica, Alemanya, els Països Baixos, Finlàndia i Suècia) i van ser molt més baixes al sud, amb augments o caigudes en funció de cada urbs.

Per al MDMA, els residus més elevats es van detectar en ciutats de Bèlgica, la República Txeca, els Països Baixos, Espanya i Portugal.

En general, hi va haver increments en la majoria en ciutats del sud i centre d’Europa i una disminució al nord.

Les concentracions de cànnabis més significatives es van registrar en ciutats occidentals i meridionals, en particular de la República Txeca, Espanya, els Països Baixos i Portugal, amb «tendències divergents» d’augments o caigudes.

Patrons setmanals

Notícies relacionades

L’estudi va detectar a més «patrons setmanals»: més de tres quartes parts de les ciutats van mostrar residus més elevats de drogues típicament recreatives (cocaïna, ketamina i MDMA) durant el cap de setmana, de divendres a dilluns. Les altres tres substàncies «es van distribuir de manera més uniforme».

El grup Score fa campanyes anuals de vigilància d’aigües residuals des del 2011 i, des d’aleshores, 65 ciutats hi han participat en almenys cinc, fet que ha permès fer anàlisis de tendències temporals.