06 d’abr 2020

Anar al contingut

CONSEQÜÈNCIA DEL TEMPORAL 'GLORIA'

Badalona haurà d'enderrocar la plataforma del pont del Petroli

Un informe tècnic encarregat per l'Ajuntament conclou que l'estructura ha quedat «devastada i inservible»

L'estudi adverteix que s'ha de retirar la llosa, deixant únicament els pilars, i tancar el pont just abans del tram caigut

El Periódico

Badalona haurà d'enderrocar la plataforma del pont del Petroli

L’informe tècnic encarregat per l’Ajuntament de Badalona per avaluar els desperfectes causats pel temporal ‘Gloria’ al pont del Petroli ha conclòs que la plataforma final ha quedat completament «devastada» i que s’haurà d’enderrocar.

Seguint les recomanacions de l’estudi, el consistori ha habilitat una partida de 482.000 euros per consolidar la passarel·la que connecta els pilars danyats i poder reobrir parcialment el pont, abans de l’estiu, instal·lant-hi una barana a l’extrem final que talli el pas al tram enfonsat i a la plataforma, que s’haurà de construir de nou.

A partir d’aquí, i una vegada enderrocada la plataforma i netejat el fons marí, l’enginyeria que ja va reparar el pont després del temporal de fa tres anys redactarà un projecte constructiu a partir d’una simulació en maqueta per reposar la plataforma i l’última biga.

Els danys més greus

Quant a les afeccions sobre la plataforma final del Pont del Petroli, l’informe assenyala que, «hi ha una sèrie de danys de primer ordre que provoquen que hagi quedat pràcticament destruïda i inservible». 

Entre aquests danys, l’estudi destaca que les bigues i la llosa de formigó de la plataforma han quedat molt afectades. A causa de les envestides constants de l’onatge, els nusos de connexió entre els pilars de la plataforma s’han trencat; i, en molts d’aquests, la connexió entre els pilars i la biga és inexistent.

Les mateixes bigues presenten molts trams amb l’armadura a la vista i ruptures importants de formigó. El mateix passa amb la llosa de la plataforma. Amb tot, hi ha risc de despreniments, per la qual cosa «es fa necessari actuar», adverteix l’informe. De fet, durant el ‘Gloria’, la biga de l’últim tram del pont va caure al mar. Segons la inspecció submarina, la biga de 15 m de longitud sembla que estar sencera al fons, amb uns 10 m a la vista i 5 m soterrats.

Els efectes devastadors del ‘Gloria’ al Pont del Petroli de Badalona / Ajuntament de Badalona

Amb referència als pilars, n’hi ha un de tallat a mitja altura, un altre de completament desconnectat de la llosa de formigó de la plataforma i alguns que presenten nombrosos bonys. Aquests últims, «probablement no serien un mal crític de manera aïllada, però s’ha d’avaluar la incidència dins del conjunt», assenyala l’estudi.

Finalment, entre moltes altres afectacions, la més impactant és la desaparició total del paviment i la barana, tant a la zona de la plataforma, com en el tram final del passadís unit a aquesta plataforma.

També hi ha danys en els circuits elèctrics del pont i a l’estació meteorològica de la plataforma. L’enllumenat s’ha vist interromput, així com tots els circuits de l’estació meteorològica de la UPC ubicada a la plataforma. La balisa lluminosa ha deixat de funcionar, amb la qual cosa «se n’haurà de col·locar una altra de nova», insisteix l’estudi.

Les actuacions

L’informe tècnic encarregat per l’Ajuntament considera que s’han de fer una sèrie de «treballs d’emergència», que comprenen les actuacions de «retirada de tota la llosa de plataforma final, deixant únicament els pilars, lligats entre si mitjançant una estructura metàl·lica». 

L’estudi també exigeix que es duguin a terme les actuacions necessàries per deixar el tram de pont que no ha quedat afectat en condicions segures, tancant-lo «just abans del tram caigut»; la neteja del fons marí i la col·locació d’una nova balisa de la UPC.

En verd, el paviment en mal estat; en blau, el tram caigut, i, en vermell, la plataforma amb danys greus / Ajuntament de badalona,

Reposició de la plataforma

Des de la seva recuperació i rehabilitació, el Pont del Petroli s’ha convertit en un símbol iconogràfic de la ciutat de Badalona. Per això, l’anàlisi proposa la redacció d’un projecte constructiu de reposició de la plataforma final i l’última biga. 

Aquest projecte inclourà un estudi d’un model reduït en piscina, que permeti avaluar de manera correcta les pressions exercides sobre la plataforma i el pont i que, per tant, ajudi el dimensionament de la nova plataforma final.

Amb tot, la valoració econòmica per dur a terme els treballs que es descriuen a l’informe de danys és de 482.307 euros.

Més notícies de Badalona a l’edició local d’EL PERIÓDICO DE CATALUNYA