Victòria Alsina

Consellera del Departament d'Acció Exterior i Govern Obert