Mar Aguilera Vaqués

Professora de Dret Constitucional de la Universitat de Barcelona.