Lluís Payrató

Catedràtic de Lingüistica aplicada i Pragmàtica del català