Laura Riba

Secretaria, vocal de l’eix de Migracions i del grup de treball de Digitalització.