Josep Miró i Ardèvol

President d'e-{Cristians}. Membre del Pontifici Consell per als Laics.