Joaquim Gea

Metge i degà de Ciències de la Salut i la Vida de la UPF, cap del servei clínic de pneumologia a l'Hospital del Mar