Joan Perdigó

Joan Perdigó és advocat i exprofessor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona.