Joan M. Batista y Scott Taylor

Joan M. Batista és catedràtico de Mètodes d'Investigació i director del Leadership Development Research Centre. Esade. Scott Taylor és professor associat de Comportament Organitzacional. Babson College. Boston