Ignasi López Verdeguer

Director Departament de Ciència. Fundació Bancària “la Caixa”.