Eusebi Colàs-Neila

Professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social. Universitat Pompeu Fabra