Cristina Ramírez Roa

Professora de la facultat de Psicologia de la UB