Cristina Monforte

Vicedegana de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat Internacional de Catalunya i directora del Departament d'Infermeria