Consuelo Chacartegui

Professora titular de Dret del Treball i la Seguretat Social. Universitat Pompeu Fabra. Investigadora principal del projecte europeu 'Agreenment: a Green Mentality for Collective Bargaining'.