Carlos Camí

President de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya

President de la Confederació de Centres Autònoms d’Ensenyament de Catalunya