Carlo Maria Gallucci Calabrese

Vicerector de Relacions Internacionals de la Universitat Ramon Llull (URL) i catedràtic de màrqueting en ESADE-URL.