Carles Sigalés

Vicerector de Docència i Aprenentatge de la UOC.