Carles Barba

Vicepresident de la Fundació Catalana de l'Esplai