Boris Mir

Professor d'educació secundària i director adjunt del programa Escola Nova 21