Agnès Russiñol i Amat

Directora de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció (ICAA)