Anar al contingut

Vecinos Conectados: informació ciutadana i resposta administrativa

APPS4CITIZENS

Les eines d'informació ciutadana s'han anat disseminant els últims anys globalment. Són poques, no obstant, les que posen l'accent en la continuïtat de la incidència que registra l'usuari. Aquesta és la característica que fa que Vecinos conectados sigui un oasi en el desert de fracassos d'aquesta mena d''apps', o 'webapps', com en aquest cas. 

Sense aprofundir en el 'modus operandi' (geolocalització i descripció de l'informe, amb suport d'una fotografia, vídeo o un altre material que ho acrediti), és oportú veure la interacció existent entre els ciutadans i les administracions que ofereixen aquest servei. 

Quan se selecciona el municipi, es troba a l'esquerra de la pantalla un menú en què, a més de les opcions d'informar i visualitzar el mapa d'incidències, es poden veure les respostes oficials a les reclamacions.

Aquest és el valor afegit d'aquesta iniciativa, que porta la ciutadania a percebre-la com un mètode efectiu de solució de problemes. La percepció positiva no es vincula tant al desenvolupament de tecnologia per part d'un determinat òrgan de govern, sinó a la seva utilitat i a l'apoderament ciutadà que implica. 

Al seu torn, a més de la resposta particular, són públiques les estadístiques sobre tots els informes rebuts. L'estat pot ser ‘obert’ (quan encara no s'ha resolt el problema); ‘en procés’ (si s'hi està treballant); ‘tancats amb solució’ i ‘tancats amb resposta’ (la resolució pot estar supeditada a un determinat termini, com en el cas de sota).

Més enllà que per denunciar és imprescindible brindar les dades que permetin al municipi contactar amb la persona, la resta dels usuaris no té accés a aquesta informació, resguardant la privacitat de l'individu. Es pot filtrar per dates i per tipues d'incidències. Per últim, la part més visual, orientada a la visualització gràfica de les incidències registrades (tipus i data).

Si vols saber si a la teva ciutat hi ha alguna eina d'informe ciutadà ho pots fer a l''appteca' d'apps4citizens, una plataforma que té com a objectiu promoure l'ús de les aplicacions com un instrument útil per millorar la qualitat democràtica de la presa de decisions a través del compromís social i polític col·lectiu.