Declaració

Renda 2020: 5 preguntes sobre la declaració per a treballadors en erto

  • El 7 d’abril comença la campanya de la renda 2020, que estarà marcada pels treballadors en erto

Renda 2020: 5 preguntes sobre la declaració per a treballadors en erto
Es llegeix en minuts

El 7 d’abril comença la campanya de la Renda 2020. Una campanya que estarà marcada pels ertos. A Espanya, la xifra de treballadors afectats per algun expedient va arribar a ser de gairebé 3,4 milions durant els primers mesos del confinament. Actualment, hi ha 878.000 persones en aquesta situació. Per a aquests empleats, la declaració pot ser una mica diferent perquè ja compten amb dos treballadors, així que hauran d’estar més atents per si tenen obligació de fer la declaració i revisar qualsevol imprevist.

¿Estic obligat a fer la declaració per tenir dos pagadors?

Haver tingut més d’un pagador durant el 2020 no significa que calgui presentar la declaració de la renda, no de manera automàtica. Per saber si és obligatòria cal atendre l’import del conjunt de tots els rendiments de l’any. Així, si l’import és menor de 14.000 euros anuals, caldrà presentar la declaració si la suma de les quantitats percebudes pel segon i restants pagadors supera en el seu conjunt els 1.500 euros anuals. 

Si l’import és menor de 22.000 euros si la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors no supera en el seu conjunt la quantitat de 1.500 euros. Des de la consultoria CE Consulting apunten que si el SEPE ha abonat un brut anual el 2020 de 2.000 euros i l’empresa ha pagat un brut anual de 16.000 €, s’estarà obligat a presentar la renda del 2020, ja que el total de 18.000 € de rendiment brut del treball supera el límit dels 14.000 euros anuals (que opera al ser superior a 1.500 euros anuals el pagador de menor quantia).

Antonio Paredes, expert tributari de Gestha, adverteix que els treballadors han de tenir en compte aquestes quantitats mínimes per presentar la declaració. «L’empleat en pot cobrar 20.000 i en una campanya ordinària no presentar la declaració tret que li surti a tornar, però aquí hauria de presentar-lo», explica. 

¿Em sortirà a pagar?

Estar obligat a presentar la declaració de l’exercici de 2020 no significa, com a regla general, que el resultat surti a pagar. No obstant, haver estat en erto augmenta les possibilitats que això passi. «Caldria analitzar tots els rendiments que es presenten en la declaració, així com les retencions ja pagades durant l’any 2020. Ara bé, en la mesura que el SEPE no ha retingut IRPF en els pagaments realitzats durant la durada del erto, és més factible que la quota de la renda surti a pagar», apunten des de la CE Consultoria. 

Una afirmació amb què es mostra d’acord Paredes i afegeix que el normal és que el SEPE (el Servei Públic d’Ocupació Estatal) hagi retingut molt poc o fins i tot res en les nòmines que ha abonat durant el 2020. A més, assenyala que l’empresa fa la retenció pensant en tot l’any.

L’expert tributari de Gestha adverteix la gent que cobra poc, perquè està acostumada a no fer la declaració o si ho feia era perquè li tornen. «La situació ha canviat aquest any per tenir dos pagadors i que el SEPE sol retenir poc», explica. Per això, aconsella estalviar una mica i no estar confiat que et sortirà a tornar». Antonio Paredes recorda que si el 2021 el treballador segueix en erto haurà de fer el mateix procediment per a la declaració de l’any que ve.

¿Què passa si hi ha errors en els pagaments del SEPE?

Durant el pagament de les nòmines del SEPE pels erto hi ha hagut moltes fallades, com retards a l’hora d’abonar-les o fins i tot alguns treballadors han rebut quanties molt més elevades del que li corresponia. Aquesta és una de les principals preocupacions de molts col·lectius. Antonio Paredes, de Gestha, explica que si el SEPE ha reclamat el reintegrament de les quantitats abonades indegudament i s’han tornat el 2020, les dades fiscals haurien de ser correctes i reflectir els ingressos reals.

En canvi, si el SEPE ha exigit el reintegrament i s’ha efectuat la devolució el 2021 és possible que l’esborrany no reculli l’ajust. En aquests casos, el contribuent hauria de modificar l’esborrany per consignar les quantitats reals cobrades, una vegada descomptada la devolució.

Finalment, en els casos en què el SEPE encara no ha reclamat el reintegrament en el moment de presentar la declaració, el contribuent ha de declarar el total d’ingressos rebuts. Posteriorment, una vegada que el SEPE demani el reintegrament i es realitzi la devolució, el contribuent podrà presentar una sol·licitud de rectificació d’autoliquidació per corregir la declaració i, en el seu cas, recuperar les quantitats tributades de més.

¿Què passa amb les deduccions?

Les deduccions familiars –per família nombrosa, ascendents o descendents amb discapacitat a càrrec o famílies monoparentals amb dos fills que no rebin anualitat per aliments– no es veuen afectades, ja que van vinculades a l’alta en la Seguretat Social o al cobrament de prestacions.

No obstant, la prestació per maternitat, que cobren les dones amb fills menors de tres anys, està vinculada al desenvolupament d’una activitat per compte propi o aliè, de manera que si s’interromp per un erto o cessament d’activitat es deixen de complir els requisits per aplicar-la.

Notícies relacionades

¿Està previst algun canvi en la tributació d’aquest col·lectiu?

Des de Gestha asseguren que no hi ha previst cap canvi. La ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, ha insistit que la normativa de l’IRPF no ha canviat i que tots els contribuents pagaran «en funció del que han cobrat, ni un euro més ni un euro menys».