irpf

Hisenda avisarà per carta els afectats per erto per a la declaració de renda

  • Contribuents amb més d’un pagador, un dels quals, el SEPE, amb ingressos entre 14.000 i 22.000 euros, poden veure’s obligats a declarar

  • A Catalunya es va aprovar una deducció per evitar que treballadors amb rendes baixes hagin de pagar per haver percebut un erto

Hisenda avisarà per carta els afectats per erto per a la declaració de renda

Europa Press / Gustavo Valiente

6
Es llegeix en minuts
Agustí Sala
Agustí Sala

Redactor en cap d'Economia

Especialista en Economia

Ubicada/t a Barcelona

ver +

L’Agència Tributària remetrà cartes informatives als afectats per ertos que a la campanya del 2019 no van presentar declaració de la renda. En aquestes missives se’ls recordarà que aquesta prestació pot obligar a haver de presentar la declaració malgrat tenir ingressos anuals d’entre 14.000 i 22.000 euros, que, en circumstàncies normals, alliberen d’aquesta obligació. El problema es produeix al ser contribuents amb més d’un pagador. La campanya per presentar la renda del 2020 comença el 7 d’abril a través d’internet, però a partir d’aquest dimarts es poden descarregar ja els esborranys i dades fiscals. Hisenda també planteja recomanacions per als qui es van beneficiar de l’ingrés mínim vital (IMV).

¿Per què cal declarar si tenim més d’un pagador?

En termes generals, no és obligatori presentar la declaració de la renda quan els ingressos del treball no superen els 22.000 euros. En canvi, quan hi ha més d’un pagador i el segon i d’altres superen els 1.500 euros, el llistó és a partir de 14.000 euros. És el cas dels que van percebre el salari de la seva empresa i també la part corresponent per un erto. Així, molts afectats que en la declaració del 2019 no van haver de presentar la declaració, aquest any poden veure’s obligats a fer-ho. Quan hi ha un sol pagador, la retenció i la quota final solen estar molt ajustades i no se sol haver de pagar si no hi ha altres tipus de rendes. En canvi, a l’haver-hi un segon pagador, s’aplica la tarifa de l’impost, ja que el SEPE no reté, o aplica un tipus molt baix, i el resultat pot ser haver de pagar. Un treballador que hagi ingressat 21.000 euros i no tingui altres rendes ni deduccions, no hauria de presentar declaració, i amb la retenció de 2.578 euros hauria saldat els seus comptes amb el fisc. Un altre que hagi percebut el mateix, però 16.000 de salari i 5.000 del SEPE, registraria una retenció salarial de 859,2 euros i hauria de pagar a Hisenda, després de presentar la declaració, 1.645,22 euros.

¿Hi ha algun mecanisme per evitar pagar?

Com que el tipus mínim a l’IRPF a Catalunya és més alt, el 21,5%, fruit de la suma entre la tarifa estatal i l’autonòmica, està per sobre del 19% d’altres territoris. Com que la taula de retencions no incorpora les especificitats de les tarifes autonòmiques, es veuen perjudicades les rendes més baixes, precisament, les que estan entre els 14.000 i els 22.000 euros. Per resoldre-ho, el Govern va aprovar l’any passat una deducció que s’instrumentalitza en la declaració d’aquest any a través d’una deducció autonòmica equivalent a la diferència entre la quota íntegra estatal i l’autonòmica quan aquesta diferència resulti positiva. Amb aquesta mesura, l’Executiu català deixarà d’ingressar la part addicional que tributa aquest col·lectiu, que estima en uns 16,5 milions d’euros, si bé l’impacte es notarà el 2022.  

¿Com funciona la deducció a Catalunya?

Un contribuent amb uns ingressos de 20.000 euros anuals procedents d’un sol pagador i sense fills ni ascendents a càrrec registra una retenció de 2.340 euros i no ha de presentar declaració de la renda. Un altre contribuent amb els mateixos ingressos anuals i la mateixa situació personal i familiar, però amb dos pagadors, un dels quals, el SEPE, perquè va estar subjecte a un erto, registra una retenció de 2.513 euros, 1.343 euros dels quals (perquè el tipus a Catalunya és més elevat) corresponen a la quota íntegra autonòmica i 1.170 euros, a l’estatal. Sense aquesta nova deducció hauria de pagar 173 euros, la diferència entre la deducció autonòmica i l’estatal; amb la nova mesura, podrà restar els 173 euros dels 2.513 euros que resultin de la declaració i la seva tributació es limitarà al que li han retingut. 

¿I si el SEPE va pagar de més?

En el cas que s’hagin percebut abonaments no procedents o superiors als que corresponen pels ertos, la casuística és diferent en funció de si el SEPE ha iniciat o completat ja l’expedient de reintegrament d’aquest excés en el moment que el contribuent presenti la seva declaració, o si encara l’expedient de reintegrament no s’ha iniciat. Fins i tot en el cas que no s’hagi iniciat el procediment de reintegrament, si el contribuent pot conèixer la quantitat que ha de tornar al SEPE, podrà presentar la declaració amb un resultat, en termes d’impost final, igual al que realment li correspon. Hisenda recomana que si el contribuent desconeix la quantitat que ha de tornar, que consulti al SEPE la quantitat exacta o aproximada d’aquesta devolució que ha de realitzar. Alternativament, pot esperar que avanci la campanya de renda, així augmentarà la possibilitat de rebre la notificació del SEPE amb la quantitat que ha de tornar, segons recomana el Registre d’Economistes Assessors Fiscals (REAF).

¿Quants afectats hi ha?

Notícies relacionades

Segons les dades d’Hisenda, l’any passat uns 327.000 contribuents afectats per erto (del total de 3,5 milions) han passat a estar obligats a declarar per aquesta raó (dos pagadors i el segon, amb import superior a 1.500 euros). A més, afegeix que el SEPE no té obligació de retenir quan les quantitats que ha abonat durant l’any no superen els 14.000 euros, i diu que les retencions, en la mesura que puguin estar ajustades als ingressos del contribuent al conjunt de l’any, simplement anticipen l’impost que finalment ha de pagar aquest contribuent. Així, afirma que el contribuent no obligat a presentar declaració també suporta l’IRPF a través de les retencions mensuals. De fet, l’Agència Tributària i el SEPE estan en contacte permanent per anar actualitzant les dades a través de la plataforma Renta Web, que permet fer la declaració en temps real.

¿Què succeeix amb l’ingrés mínim vital?

¿Què succeeix amb l’ingrés mínim vital?Quant als 460.000 perceptors de l’ingrés mínim vital (IMV), més de 226.000 dels quals són menors d’edat, l’Agència Tributària els recorda que han de presentar declaració per IRPF, amb independència de la quantitat dels seus ingressos. Tot i que aquest ingrés en si mateix és una renda exempta i la gran majoria dels beneficiaris no hauran d’incloure’l en la seva declaració, sí que han de presentar declaració. El que s’haurà de declarar, com a rendiments del treball, són les quantitats que superin els 11.279,39 euros (1,5 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples, Iprem) en el cas que, a més de l’IMV, es percebin altres ajudes a col·lectius amb risc d’exclusió social, com la renda mínima d’inserció, rendes garantides i ajudes similars de comunitats autònomes i ajuntaments. Només s’ha de declarar, i tributar, per aquest excés, precisa Hisenda. Segons l’Agència Tributària, en la gran majoria de supòsits, la declaració serà «molt senzilla», sense ingressos a incorporar i amb quota zero (ni a ingressar, ni a retornar). A efectes de la campanya de la renda, en tot cas, la problemàtica pot venir donada pel fet mateix de presentar declaració en el cas d’un col·lectiu que en molts casos seran nous declarants. Per això, l’Agència Tributària ha dissenyat Renta Web de tal manera que el contribuent podrà, en la gran majoria de supòsits d’IMV, confirmar fàcilment l’esborrany que li ofereix l’Agència.