Anar al contingut

SATISFACCIÓ CIUTADANA

L'incivisme, la preocupació principal de la ciutadania de Viladecans

L'Índex de Qualitat Municipal situa aquest aspecte, seguit de la mobilitat i falta d'aparcament i l'estat dels carrers, com a les inquietuds principals

Entre els aspectes del municipi més ben valorats hi ha la tranquil·litat, la ubicació i la convivència; la ciutat obté una nota mitjana de 8,03 punts

El Periódico

L'incivisme, la preocupació principal de la ciutadania de Viladecans

L’incivisme, seguit dels problemes  de mobilitat i d’aparcament, són les dues preocupacions principals de la ciutadania de Viladecans. Així es reflecteix a l’Índex de Qualitat Municipal publicat per l’ajuntament, que situa a l’altre costat de la balança, com els aspectes més destacats pels veïns, la tranquil·litat i la ubicació del municipi. La ciutat obté una nota mitjana de 8,03 quant a satisfacció ciutadana. 

L’enquesta, feta telefònicament per l’empresa Aplica durant els mesos de desembre del 2018 i gener d’aquest any, permet radiografiar la percepció de la població sobre la ciutat i els serveis públics partint de les respostes obtingudes de les 600 persones participants. 

Així, i preguntats pels aspectes que més els agraden de la ciutat, un 30,5% han situat en primer lloc la tranquil·litat, un 22,5% la ubicació i un 14,7% la convivència, mentre que altres aspectes com les zones verdes (8,7%), els serveis (5,3%) i el comerç (4,5%) han estat les coses més ben valorades per menys del 10% de la ciutadania.

D’altra banda, la falta de civisme (24%) és el que més preocupa la població. Un aspecte que se centra, sobretot, en dues problemàtiques: la brutícia generada pels animals de companyia i la falta de cura dels seus propietaris i el comportament d’alguns joves del municipi.

A aquest incivisme el segueixen la mobilitat i la falta d’aparcament, enumerats com la preocupació principal per al 15,5% de la població, l’estat dels carrers i voreres de la ciutat (per al 10,8%) i la neteja de l’espai públic (la preocupació més important per al 7,5% de la població).

Civisme i aparcament, aspectes amb pitjor nota

Aquest últim aspecte és, precisament, un dels que rep una pitjor qualificació en termes numèrics. La ciutadania atorga, en línies generals, una nota mitjana de 6,52 punts a la neteja de l’espai públic, una puntuació que descendeix si s’enfoca en aspectes més concrets, com el civisme, puntuat amb un 5,55.

L’aparcament, amb una nota mitjana de 4,78, rep la pitjor puntuació de tota l’enquesta

No obstant, la qüestió més criticada per la ciutadania està relacionada amb l’estat dels carrers, l’aparcament i la mobilitat. Al primer –estat dels carrers–, li atorguen una nota mitjana de 6,18 punts; a l’aparcament –que s’emporta la pitjor nota de l’enquesta–, un 4,78; i a la mobilitat, un 6,58.

Amb referència a la recollida de residus, segons l’enquesta, el servei aprova amb un notable (7,07), amb la freqüència de recollida com l’aspecte més ben valorat (7,45 punts) i el manteniment dels contenidors el més criticat, amb un 6,92 de mitjana.

Notable en educació, cultura i esport

Segons l’enquesta, la ciutadania aprova amb un notable tres dels quatre grans àmbits pels quals han sigut preguntats: educació (amb un 7,58), esport (amb un 7,37) i cultura i lleure (amb 7,26 punts), i deixa l’àmbit sanitari a les portes amb una puntuació de 6,67.

Dins de l’àmbit educatiu, els ‘Espai Familiar’ i ‘Espai Nadó’ (8,25) i les guarderies (8,12 punts) són els que obtenen més puntuació, mentre que els equipaments sanitaris, CAP i Hospital, han sigut avaluats amb un 7,20 i un 6,57 respectivament; en l’àmbit cultural l’equipament més ben valorat és el Teatre Atrium, amb 8,23 punts, seguit de la biblioteca (7,94) i el teatre al carrer (7,88).

Entre les àrees del municipi amb millor valoració també destaca l’oferta comercial, que rep de mitjana un 7,52; l’estat i la conservació de parcs i jardins, amb una nota de 7,37; el transport públic, valorat amb un 7,26, i els serveis socials, amb un 7,03 de puntuació mitjana. La ciutadania ha posat igualment nota a altres aspectes, com el mobiliari urbà (6,77) o la situació laboral a la ciutat (6,67). 

A més, l’índex reflecteix que la nota general que atorguen a la seguretat a Viladecans gairebé arriba al notable (6,99). Aquesta puntuació està configurada per dos aspectes que la superen: la Policia Municipal (7,09) i l’actuació dels Agents Cívics (7,58). Les deficiències en aquest aspecte se centren, bàsicament, en la percepció de la falta de recursos destinats a aquesta qüestió –falta de vigilància i d’efectius dels dos cossos–.

Teleassistència, el servei més ben valorat

Atenent la qualificació general de tots els serveis municipals –que aglutina tots els àmbits desglossats abans–, l’enquesta reflecteix que el servei municipal més ben valorat és el de Teleassistència, amb un 8,61, seguit de l’Espai Familiar i l’Espai Nadó, amb un 8,25, i la formació d’adults i l’Escola Oficial d’Idiomes, amb un 8,06.

El Teatre Atrium, l’equipament més ben valorat i la Teleassistència, el servei amb més puntuació

Al contrari, els serveis municipals amb pitjor puntuació són l’aparcament públic (4,78), els espais destinats als animals (5,80 punts), la gestió de la informació que rep la ciutadania sobre les obres públiques (6,12) i els carrils bici (6,37)

En l’anàlisi general dels equipaments, el més ben valorat de tots segueix sent el Teatre Atrium, seguit de les guarderies (8,12), les escoles de primària (8,05), Can Calderon (7,99) i la biblioteca (7,94).

Quant a la gestió municipal, la nota mitjana que la ciutadania de Viladecans atorga al govern és d’un 6,66. Per sota d’aquesta mitjana es troba la informació referent a obres públiques, mentre que els tràmits municipals, la seu electrònica i el projecte Vilawatt es troben al voltant del 7.

NOVA MARCA DE CIUTAT

Els resultats de l’Índex de Qualitat Municipal es van fer públics dimarts passat durant el dia de presentació de la nova marca de ciutat de Viladecans. Una nova identitat que vol anar més enllà d’un canvi d’imatge i que pretén picar l’ullet al món –aquest és, precisament, el nou símbol identitari del municipi– i projectar les característiques diferencials de la ciutat tant dins com fora d’aquesta, millorant la seva imatge externa i apostant, alhora, per la cohesió social i el sentiment d’orgull viladecanenc. 

Més notícies de Viladecans a les edicions locals de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA