El govern de Terrassa proposa una pujada del 5% de l'IBI en les ordenances fiscals del 2020

El Pressupost ordinari de l'ajuntament per al 2020 seria de 208,2 milions d'euros, segons l'avantprojecte del govern municipal

191015-ci-pressupost-i-ordenances

191015-ci-pressupost-i-ordenances

2
Es llegeix en minuts
El Periódico

El govern de Terrassa (Tot per Terrassa i ERC) proposa l’augment del 5% de l’impost de béns immobles (IBI) i de la taxa de residus, i d’un 2% en l’impost d’activitats econòmiques, plusvàlua i guals. Quant a l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres es proposa una actualització dels mòduls que no implica un augment dels tipus impositius.

Així mateix, es proposa una actualització general del 2% de les taxes i preus públics, excepte les taxes sobre la prestació de serveis en centres docents de titularitat municipal i les taxes relatives a Serveis Socials.

L’import estimat d’augment d’ingressos per al 2020 per variació de les ordenances fiscals seria de 3.996.000 d’euros. «La proposta garanteix el sistema de bonificacions i ajuts socials, que aquest any incorpora algunes modificacions (es proposa introduir una nova bonificació en l’ICIO per a la instal·lació de punts de recàrrega elèctrica en edificis de vivendes plurifamiliars i unifamiliars)», expliquen des del consistori.

El govern ultima la proposta dels Pressupostos

Segons la proposta, el Pressupost ordinari de l’ajuntament per al 2020 seria de 208,2 milions d’euros, una xifra que suposa el 5% d’increment respecte a l’ordinari del 2019 (que és de 198 milions d’euros). Així mateix, el pressupost d’inversions seria de 9 milions d’euros.

Aquests recursos del pressupost ordinari i les inversions es destinaran, de manera prioritària, «a la millora de la neteja i la gestió de residus (amb una partida de 1,8 milions d’euros d’ordinari –dels quals793.000 estan limitats– més un milió d’inversions), però també a les polítiques socials i d’atenció a les persones vulnerables, el manteniment i millora de l’espai públic i els equipaments cívics, esportius i educatius».

Pendents dels Pressupostos Generals de l’Estat

Tot i que hi ha una previsió de més recursos (entre ingressos i reprioritzacions de despesa) quantificada en 20.175.000 euros, aquest any persisteixen les limitacions quant a l’aplicació d’aquests recursos, fonamentades en la llei d’estabilitat pressupostària i la participació en els ingressos de l’estat, dades que no es coneixeran fins que no s’aprovin els Pressupostos Generals de l’Estat.

Notícies relacionades

Aquestes limitacions afecten un total de 8,7 milions d’euros, per la qual cosa queden 11,5 milions d’euros sense afectació. D’aquests, la major part (uns 9,5 milions) es destinaran a cobrir obligacions contractuals i similars (recursos humans, licitacions en curs, augment del cànon i altres costos de residus, etc.). Així doncs, els recursos sense limitacions no compromesos seran de 2 milions d’euros.

Més notícies de Terrassa a l’edició local d’EL PERIÓDICO DE CATALUNYA

Temes:

Ajuntaments IBI