Tribunals - Catalunya

La justícia europea indemnitza tres dones que no van poder accedir a la pensió de viudetat després d’endurir-se els requisits

Les prestacions van ser denegades a membres sobrevivents de parelles de fet a Catalunya com a conseqüència d’una sentència del Tribunal Constitucional del 2014

La justícia europea indemnitza tres dones que no van poder accedir a la pensió de viudetat després d’endurir-se els requisits
2
Es llegeix en minuts
Cristina Gallardo

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) s’ha pronunciat sobre pensions de viudetat denegades com a conseqüència d’una sentència del Tribunal Constitucional del 2014 que va endurir els requisits d’accés a la prestació. La resolució va afectar parelles de fet a determinats territoris amb legislació civil pròpia, com per exemple Catalunya, a l’exigir que la unió s’hagués formalitzat en un registre o escriptura notarial almenys dos anys abans de la mort d’un dels membres de la parella.

Aquesta condició va ser impossible de complir en determinats casos en els quals la mort d’un dels membres de la parella s’havia produït abans de la sentència del Tribunal Constitucional, per la qual cosa la cort d’Estrasburg considera que es va privar aquestes persones del seu dret a l’accés a la prestació i han de ser indemnitzades. Es condemna l’Estat a pagar a les dones que van perdre la seva parella 8.000 euros en un dels casos i 6.000 en els altres dos.

La resolució del Constitucional del 2014 va estar dirigida a uniformar el règim jurídic aplicable a les parelles de fet a tot Espanya, ja que el requisit de registre formal era aplicable en algunes comunitats autònomes i en d’altres no. 

La sentència del TEDH coneguda aquest dijous respon a quatre casos concrets –en un no s’acorda indemnització perquè no es va sol·licitar– i forma part d’un grup de demandes similars presentades per set dones residents a Catalunya que van perdre les seves parelles, amb les quals no estaven casades, entre el 2013 i el 2015. Les tres primeres van ser resoltes a principis d’any.

Convivència de 5 anys i fills

En tots els casos que han arribat a la cort europea les reclamants havien conviscut amb les seves respectives parelles des d’almenys cinc anys, tenien fills en comú i eren econòmicament dependents dels morts. 

També en aquests set casos tant l’Administració com els tribunals als quals les dones van acudir per reclamar que no se’ls apliqués la nova doctrina del TC van desatendre les seves pretensions, fet que els va deixar sense pensió.

No obstant, el TEDH considera que la imposició d’un requisit formal més estricte per part del Tribunal Constitucional sense disposicions transitòries adequades va ser desproporcionada a la llum de tots les circumstàncies que envoltaven les reclamants.

El tribunal observa igualment que les demandants van complir els altres requisits legals per sol·licitar la pensió, fet que els permetia allotjar una expectativa legítima que eren elegibles per rebre tal pensió.

Notícies relacionades

Així, doncs, per al TEDH, la denegació de la sol·licitud de les demandants d’una pensió de viudetat ha sigut una interferència amb el seu dret al gaudi pacífic de les seves possessions, previst en l’article 1 del Protocol núm. 1 del Conveni Europeu de Drets Humans. 

Assenyala que no es va tenir en compte «la impossibilitat objectiva» de compliment d’un requisit formal d’inscripció que no s’aplicava al seu cas abans de la sentència del 2014 del Tribunal Constitucional. Es diu també per Europa que l’absència d’un període transitori perquè les parelles no casades prenguessin les mesures adequades per respondre a la imminent modificació del seu dret a una possible pensió de supervivència no va ser pal·liada per cap mesura positiva per part del legislador.